Sertifisert for ny standard for næringsmiddeltøy

RAKKESTAD: Sentralvaskeriet for Østlandet AS har i alle år hatt sterkt fokus på miljøkvalitet. Nå er de også i ferd med å bli sertifisert for de nye hygienekravene for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy.

Sentralvaskeriet for Østlandet AS i Rakkestad har i alle år hatt sterkt fokus på miljøkvalitet. Nå er de også i ferd med å bli sertifisert for de nye hygienekravene for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy.

www.sentralvaskeriet.no

Bransjestandarden vil trolig tre i kraft i løpet av året, og omfatter tøy som benyttes i direkte kontakt med mat og/eller drikke under produksjon eller tilbereding, samt tøy som kan forurense områder der produksjon eller tilbereding av mat og drikke foregår.

Hilser velkommen

En standard og et krav Sentralvaskeriets daglige leder Kristian Gaasrud hilser velkommen.

- Ja, absolutt! Det er en selvfølge at det settes meget høye krav til hygiene innen næringsmiddelindustrien for å besørge trygg matproduksjon. Dette innebærer at klær og tekstiler skal vaskes på en sikker måte for å unngå forurensing fra tøy til mat, sier han.

Kun mindre tilpasninger

- Vi har gjennom mange år sørget for rent tøy blant annet til hoteller, cruisebåter, restauranter og overnattingssteder, og har alltid fulgt kravene til hvordan tøyet skal håndteres. Derfor har vi allerede mye på plass for å kunne bli godkjent i henhold til den nye standarden for håndtering av næringsmiddeltøy, sier han.

Virksomheten er underlagt streng ekstern kvalitetskontroll, gjennom Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og følger offentlige helsemyndigheters hygieniske retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner.

Helse og industri

I tillegg til hotell- og restaurantbransjen, er helse og institusjon samt industri og håndverk de store virksomhetsområdene for vaskeriet, som kan skilte store helseforetak og kjente industrigiganter i porteføljen.

Anlegget i Rakkestad sysselsetter rundt 190 personer, og er svært moderne og automatisert. Stadig fler prosesser skjer uten håndkontakt og følges visuelt via dataskjermer og videokameraer.

- I tillegg til svært høy standard og sikkerhet på hygiene, kjennetegnes bedriften av leveringsdyktighet og stor kapasitet. Det er faktorer som gjør det naturlig for både små og store kunder å plassere oppdrag hos oss.

- Vi garanterer at tøyet hentes og leveres til avtalt tid og holder den kvalitet som er lovet ut fra kundens krav til hygiene og pakking. Helt i tråd med vårt motto og vår filosofi ”Total kvalitet”, understreker han.

Skal sikre kunden hygienisk rent tøy

- Gjennom sertifisering iht. bransjestandarden «Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy» vil kunden være sikret hygienisk rent tøy.

Det sier Jan Tore H. Gunnarsen, daglig leder i Norske Vaskeriers Kvalitetssyn (NVK). Han håper nå at også Mattilsynet kommer på banen og setter krav til næringsmiddelindustrien når det gjelder hygiene på arbeidstøy – på lik linje med de strenge kravene til hygienisk rent tøy i helsesektoren, der også Arbeidstilsynet stiller krav om at arbeidstøyet skal vaskes på et godkjent/sertifisert vaskeri.

- Flere bedrifter sender arbeidstøyet med de ansatte hjem for vask. Vi har utført mikrobiologisk kontroll av kokketøy, og det er ingen tvil om at hjemmevask medfører stor risiko for å få med seg forurensning med arbeidstøyet, forurensning som kan medføre sykdom for sluttbruker, påpeker han.