Høstjakten på gode lærlinger har startet

Skal bedriften være levedyktig i framtiden, er den avhengig av rekruttering. Læreplassjegerne i Viken har derfor fininnstilt siktet og jakter på gode kandidater for deg.

-  Har du behov for en lærling eller vil vite mer om lærlingordningen, ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer jegerne. For dette handler ikke bare om å ta samfunnsansvar. Dette handler først og fremst om å sikre bedriften riktig arbeidskraft også i årene fremover, som igjen har direkte innvirkning på bunnlinja.  

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. Det er verdt å være klar over når bedriftens utvikling skal planlegges!

- Med en eller flere lærlinger i hus, får du inn nye impulser og du får alle muligheter til å forme dem i tråd med bedriftens filosofi.

De understreker at det ikke er krav til at lærlinger skal få fast stilling etter endt læretid. Men mange bedrifter ender opp med å gjøre det, fordi de får god tid til å danne seg et bilde av hvilken ressurs lærlingene er etter to års «prøvetid».

Dette er læreplassjegerne

Læreplassjegerne er et initiativ i Viken fylkeskommune, med spesielt fokus på å sikre alle med ungdomsrett en læreplass. I år vil det si nær 3800 søkere fra 125 lærefag.

- De fleste har fått plass, men det er fortsatt søkere til alle fag. Så her handler det om å kjenne sin besøkelsestid for bedriftene. Og alle som vil ha en læreplass, fortjener å få det!

Læreplassjegerne har bredt kjennskap til det lokale næringslivet, og samarbeider tett med fag- og interesseorganisasjonene både på næringslivets og arbeidstakernes side. I tillegg søker de hele tiden etter nye jaktmarkeder for å kunne nå enda bredere ut. Det har blant annet resultert i avtale med fylkets eliteserielag i fotball på både dame- og herresiden.

- Vi utfordrer klubbene til å bruke sine nettverk til å spre informasjon og oppfordre samarbeidsbedrifter til inntak av lærling(er). I tillegg jobber vi også med andre idretter og organisasjoner for å kunne nå ut bredest mulig og med det rekruttere nye lærebedrifter.

Enkel prosess

Det er en veldig enkel prosess å bli godkjent lærebedrift, og det finnes alltid en læreplassjeger i nærheten du kan kontakte!

- Ja, vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva det innebærer av plikter og rettigheter for arbeidsgiveren, men legger oss ikke bort i lønnsbetingelser etc. Men igjen; det viktigste for bedriftene, er at de sikrer morgendagens kompetanse ved å knytte til seg lærlinger i dag.

Bli med på jakta!

Målet er at alle skal få læreplass for å få fullført utdanningen sin ute i en bedrift. Men det betinger at både elevene, foresatte, lærere og ikke minst aktuelle bedrifter gjør en innsats.   

- Det er et stort behov for fagarbeidere i årene framover. Derfor oppfordrer vi alle godkjente lærebedrifter og bedrifter som kan tenke seg å bli godkjent om å være med på en dugnad. På den måten kan de unge fullføre utdanningen sin og bedriften kan sikre rekrutteringen. Et blinkskudd for begge parter!

Høres dette interessant ut for deg? Ta kontakt med læreplassjegerne i dag!


Viken Fylkeskommune

  976 42 543

www.læreplassjegerne.no

{/show}