IKM Inspection blant de største i landet

IKM Inspection AS har overtatt resten av aksjene i tidligere IKM Røntgenkontrollen i Fredrikstad. Nå er avdelingen fullverdig medlem i et av landets største kompetansemiljøer innenfor NDT.

IKM Inspection utfører alle former for kvalitetskontroll, NDT og inspeksjonsarbeid. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot olje- og gassrelaterte utbyggingsprosjekter, petrokjemiske anlegg og offshorearbeid. Alle oppdrag blir utført i henhold til kundens spesifikasjoner og myndighetenes krav. IKM Inspection er et selvstendig selskap hvor det er stor fokus på konfidensialitet, uavhengighet, integritet og upartiskhet.

– Vi er nå en del av en organisasjon med nærmere 100 kvalifiserte inspektører i Norge. Størrelse er ikke noe mål i seg selv, men for våre oppdragsgivere betyr det mye at vi er et stort miljø med bred kompetanse og påkrevd sertifisering, sier avdelingsleder Bjørn Korsmo.

Hele IKM Gruppen sysselsetter i dag 2900 ansatte og har en budsjettert omsetning på cirka 4,5 milliarder kroner.

IKM Inspection i Fredrikstad har i dag 15 medarbeidere, hvorav tre er lærlinger. Høy lærlingandel er en helt bevisst praksis, og har vært det i alle år.

– Vi er svært bevisste på bruk av lærlinger og ser at dette er en god mulighet til å utdanne nye kontrollører til vår bransje. Dette er ikke en retning man kan velge på ingeniørutdanningen, men noe man må videreutdannes til. For å bli en god kontrollør må man i tillegg til også ha egenskaper som nøyaktighet, integritet og evne til å komme i kontakt med nye mennesker. Vi har truffet godt med de fleste av våre lærlinger i dag, slår Korsmo fast.

I forbindelse med et større oppdrag investerte IKM Inspection i Fredrikstad i en spesialutrustet bil i 2012. Bedriften fikk oppdraget med å kontrollere rør og skjøter som produseres i forbindelse med all fjernvarmeutbygging i regi av Eidsiva Bioenergi i Hedmark og Oppland. I dag har bilen rullet nærmere 200 000 kilometer på slike oppdrag.

– Tidligere måtte vi reise til laboratoriet på Rolvsøy for å fremkalle bildene. Nå fremkaller vi i laboratoriebilen og kan gi raskere svar på om noe må rettes. Dette sparer både vi og kundene tid og penger på. Det var en effektiv investering, sier Bjørn Erik Korsmo.