Liten gjeng med stort trøkk

I 2017 startet en gjeng Oslo Follo Industri. Kontor, verksted og lager er på Nesodden, men arbeidsområdet strekker seg fra Oslo til Svinesund. 12 personer jobber med spyling, avløpssuging og rørinspeksjon.

Jan Øyvind Tyreng foran selskapet nyeste spyle-/sugebil. Det er store beløp som investeres i slikt utstyr.

1. januar 2017 startet en gjeng Oslo Follo Industri. Kontor, verksted og lager er på Nesodden, men arbeidsområdet strekker seg fra Oslo til Svinesund. 12 personer jobber med spyling, avløpssuging og rørinspeksjon.

Det innbefatter også en del reparasjoner og gravinger. Godt hjulpet av eieren, Tyreng AS, har de fullt fokus på det de driver med.

Det følger et ansvar med håndtering av spillvann, tankrensing osv. Gjengen håndterer mange farlige kjemikalier på sin ferd gjennom våre rør, tanker og andre avfallskilder. Det gjelder å være på vakt.

– Vi er underlagt samme strenge regler som de som transporterer farlig gods. Vi skal også transportere avfall til avfallspunkter og må følge reglene, sier Tommy Christensen.

Selskapet har 24 timers vakter både hverdag og helg, så de er tilgjengelige hele tiden og stiller opp på kort varsel.

– Det er viktig å være parat når det er skjedd en lekkasje eller annet dramatisk. Da rykker vi ut, sier Jan Øyvind Tyreng.

De investerer mye i utstyr, for det er viktig å være i forkant i denne bransjen. En ny suge-/spylebil koster mellom fire og seks millioner kroner, litt avhengig av hvilket utstyr som monteres på.

– Bransjen begynner også nå å fokusere på utdanning og vi kurses i flere viktige elementer vedrørende det vi holder på med, sier Christensen, som selv har gjennomgått flere viktige kurs.

– Dokumentert opplæring er viktig sier han.

Å finne en vannlekkasje er vanskelig, men med avansert kamerautstyr avdekker man feilen. Den blir reparert, og kommuner eller bedrifter kan puste lettet ut. Disse folkene har en tøff, men viktig jobb for at samfunnet skal fungere og forurensing minimaliseres.


Oslo Follo Industri AS

  Torneveien 9, 1454 Fagerstrand

  909 90 045

  www.ofindustri.no

{/show}