Bemannings- og rekrutteringsbyrået som satser på kvalitet

JESSHEIM: Rett Bemanning Romerike er byrået som satser på kvalitet.

For våre kunder er det viktigste at vi leverer den kvaliteten som er påkrevd. Vi leverer ikke «den første og beste», men er opptatt av å finne den eller de som passer inn i nettopp DIN bedrift.

Noen ganger ser vi at det kan være vanskelig å finne, da kan det hende at vi velger å takke nei takk til oppdrag, forteller daglig leder ved Rett Bemanning Romerike, Leif Møller.

– Bedrifter har til tider behov for ekstra bemanning for å kunne levere sine tjenester/oppdrag innenfor gitte tidsfrister. De skal også levere kvalitetsmessig og riktig basert på sine anbud og kontrakter. Det er derfor svært viktig at både deres ansatte og innleide personell fra oss innehar nødvendig kompetanse og sertifiseringer for de arbeidsoppgaver som skal utføres, forteller Møller.

Andre ganger bistår vi kunder med rekruttering mtp å finne medarbeidere til fast jobb.

Vår viktigste ressurs

Møller forteller at de etablerte Rett Bemanning Romerike høsten 2015 og utvidet staben våren 2016.

– I dag teller vi fire konsulenter og har opparbeidet en stor base med ansatte som vi leier ut til bedrifter på Romerike. Spesielt innenfor elektro, og bygg og anlegg har vi lykkes godt med vårt konsept, sier Møller.

Med på laget har han også partner Terje Gulliksen som mener at en av hovedårsakene til deres suksess så langt har vært at de forsøker å være annerledes enn andre tilbydere av bemanning og rekruttering.

– Ikke noe poeng å kopiere de store selskapene, vi vil gjerne være oss selv. Vi anser det som viktig og trives med å bruke tid på å ha tett dialog med våre ansatte. Vi fokuserer gjerne på å besøke de ute på prosjekter, gjennomføre kursing internt og gjerne også et par årlige sosiale samlinger når det passer. De ansatte er en viktig ressurs, uten gode medarbeidere blir det vanskelig å være den beste partner for våre samarbeidspartnere.

Terje Gulliksen forteller videre at de gjennom hyppig kontakt med både kunder og kundens ansatte, bidrar til å sørge for tillitt i kommunikasjonen som igjen gjør at de sammen løser utfordringer som oppstår på en optimal måte.

– Medarbeiderne som vi leier ut, føler også en tilhørighet til oss, og de opplever nettopp å bli sett av oss jevnlig over tid som noe positivt. Dette bidrar til å skape et godt miljø, og bygger gode og langvarige relasjoner i en bransje som er svært konkurranseutsatt, forteller han.

Bratt læringskurve

De to partnerne er skjønt enige om at deres læringskurve har vært bratt og rask, men at de har opplevd mye positivt siden oppstarten. Fra å ha flere små bedrifter på kundelisten har de nå også fått stadig flere av de store aktørene på lister over kunder som bestiller deres tjenester. Det er fint når jungel telegrafen er på samme lag. Med det sagt er vi alltid på søken etter nye samarbeidspartnere.

– Vårt verdisett med kvalitet og integritet, altså det å kunne stå for det vi sier og levere det vi lover, viser seg å ha stor verdi hos våre kunder. Som en seriøs aktør er det også en selvfølge at vi innehar kunnskap om lovverk, HMS, rammer og regler innenfor arbeidslivet, og vi er revidert arbeidsgiver og er alltid oppdatert på dette, forteller daglig leder Leif Møller.

– For å kunne levere på kvalitet bruker vi også mye av våre ressurser på rett utvelgelse i våre intervjurunder. Vi legger stort engasjement i å lykkes med dette, noe som igjen betyr suksess i neste ledd av verdikjeden. For eksempel kan språket noen ganger bidra til utfordringer. Her har vi derfor valgt en modell som sikrer at våre kunder får tilgang på personell som forstår viktigheten av god kommunikasjon og gjøre seg forstått, forteller de to.

Omdømme og lokal synliggjøring

Ved å levere på kvalitet opplever de også at mange av kundene kommer til dem basert på tilbakemeldinger fra andre kunder.

– Jungeltelegrafen stopper aldri, og i en svært tøff konkurranse må vi levere som avtalt, et godt omdømme er svært viktig for oss, forteller Møller. Noe som også bidrar til å bygge omdømme og synlighet er vårt engasjement på sponsorsiden i Eidsvoll Turn Fotball og Ullensaker/Kisa håndball. Her bygges nettverk og merkevare, noe vi opplever er svært viktig i vårt daglige arbeid, forteller de to.

Også på leverandørsiden har Rett Bemanning Romerike helt bevisst valgt å satse på lokale aktører innenfor leveranser av klær, sikkerhetsutstyr og verktøy til sine ansatte.

Tett samarbeid

Leif Møller forteller også at de har et godt samarbeid med aktører som AS3 og Din Utvikling for å skaffe til veie kandidater til jobber hos sine kunder. Møller mener at dette er svært samfunnsnyttig og viktig arbeid som igjen bidrar til noe positivt for alle involverte. Gjennom dette samarbeidet sitter de på en stor base med dyktige personer som mange kan ha behov for.

Trivsel på jobben

De to partnerne forteller at de har hatt en spennende reise sammen så langt. De ser lyst på fremtiden og har stor tro på Romerikeregionen. De gleder seg over utviklingen så langt og gleder seg til hver dag på jobb.

– Tror knapt vi har hatt en dag uten en god latter og som personer utfyller vi hverandre godt. Nylig har også Hege og Hans Kristoffer blitt med på å styrke oss som lag videre. Hege med sin bakgrunn fokuserer på produksjon, lager og logistikk mens Hans Kristoffer med sin spisskompetanse fra glass, profiler og fasade fokuserer på disse områdene. For oss har dette nettopp startet, og vi skal fortsette å jobbe hardt med det vi tror på. Vi skal være best på kvalitet i det vi leverer, avslutter de to partnerne i Rett Bemanning Romerike.