- Endelig kan vi jakte læreplasser i Østfold fylke igjen!

Det er sesongstart for Læreplassjegerne, som sikter seg inn mot både skoleelever, foresatte, lærlinger, bedrifter, rådgivere og skoler i jakten på flere fagarbeidere.

Norge trenger flere mestere, ikke mastere, påpeker seksjonsleder for fag- og yrkesopplæringen Hanne Lorentzen og rådgiver og læreplassjeger Katrine Gustavsen. - Vårt oppdrag er å sørge for at næringslivet i Østfold får tilgang til flest mulig gode fagarbeidere, samt at flere bedrifter åpner for lærlinger, enten i egen regi eller gjennom opplæringskontorene.

– Vi gleder oss stort over at Østfold har gjenoppstått som eget fylke. Det gjør at vi kommer enda tettere på målgruppene våre, sier seksjonsleder for fag- og yrkesopplæringen Hanne Lorentzen og rådgiver og læreplassjeger Katrine Gustavsen.

Selv om jakten på å fylle det store behovet for fagkompetanse i næringslivet er en kontinuerlig prosess som har pågått i mange år, legger ikke Hanne og Katrine skjul på at det var veldig spesielt å ta fatt på 2024.  

- Ja, nå er det ny start og ny giv for oss. Selv om de overordnede rammene og strategien er lagt og vi vet hvor vi skal, er vi veldig opptatt av å ha en tett og løpende dialog med alle parter i utdanningsløpet for å produsere flest mulig gode fagarbeider -  både unge og voksne. Nå gleder vi oss stort over at vi endelig er skikkelig i gang, sier Hanne.

- Bli en lærebedrift!

Hvert år søker ca. 1100 elever læreplass i Østfold, innen rundt 180 lærefag. Læreplassjegerne jobber for at de alle skal få et tilbud, men det betinger at det er tilstrekkelig plasser tilgjengelig i næringslivet, påpeker Katrine.

- For å kunne ta inn lærlinger, lærekandidater eller kandidater for fagbrev, må bedriften bli godkjent av fylkeskommunen som lærebedrift. Det er en enkel prosess, og vi kommer gjerne ut for å ta en uformell prat. Det er stort behov for flere læreplasser i en rekke yrker.

Men like viktig, er å få enda flere til å velge yrkesfag når det  vanskelige valget om å velge yrkesretning skal tas. For dagens tiendeklasser, er fristen allerede 1. mars. Innen den tid, har jegerne besøkt yrkesmesser i hele Østfold for å møte ungdommen og deres foreldre/foresatte.

- Foreldrene påvirker naturlig nok valget til de unge, derfor er det viktig også å informere dem om hvor enormt mange muligheter som finnes ved å velge et yrkesfag. I tillegg får man lønn i læretiden, og veien til en fast, godt betalt jobb er kort. Og med et fagbrev – eller et verdipapir som jeg gjerne kaller det – ligger veien åpen for videre utdanning til Mesterbrev – eller høyskole for de som ønsker det.

Ny opplæringslov – nye muligheter

Begge er positive til den nye opplæringsloven som trer i kraft 1. august 2024, som styrker yrkesfag ytterligere.

- Blant annet blir det en ny rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende. I tillegg er de voksnes rett til fagbrev styrket, forteller de.

- Hva er det beste rådet dere vil gi til de unge som nå skal velge videreutdanning?

- Det er å ha en plan B, og gjerne også en plan C, dersom man ikke kommer inn på sitt førstevalg. Det er mange nærliggende utdanninger å velge mellom.

Hanne er den nye lederen av «jaktlaget»

 - Jeg har alltid vært begeistret for den yrkesrettede utdanningen. Derfor er denne jobben midt i blinken for meg, sier Hanne Lorentzen. Etter nær seks år som rektor ved Kalnes videregående skole, tiltrådte hun stillingen som seksjonsleder for fag- og yrkesopplæringen i Østfold 1. september. Med det er hun også leder for Læreplassjegerne, med mål om å mette Østfold-bedriftenes behov for fagkompetanse.

 - Jeg søkte meg ikke fra noe på Kalnes, for jeg trivdes godt kan se tilbake på åtte gode år der. Jeg søkte meg derimot til noe her, understreker 47-åringen fra Sarpsborg.  - Å kunne bidra til å forme fag- og yrkesopplæringen i nye Østfold fylke, tiltalte meg veldig. Derfor grep jeg muligheten med begge hender da stillingen ble utlyst.

Til tross for at hun valgte akademisk utdannelse, har fagkompetanse alltid ligget Hannes hjerte nært. Hun kan vise til jobberfaring både fra butikk og i industribedrifter innen hun startet sin pedagogiske karriere.

- Jeg har alltid vært glad i å jobbe, og som ung voksen brukte jeg ferier og annen fritid til å tjene egne penger. Jeg forsto tidlig at AS Norge var avhengig av fagarbeidere for å kunne gå rundt. Også i løpet av årene ved Kalnes vgs, fikk jeg jobbe tett på flere yrkesfaglige retninger.

 Nødvendig overlapping

Hanne var på plass i fylkeshuset i Sarpsborg 1. september i fjor, og ble dermed formelt ansatt i Viken fylkeskommune. En nødvendig overlapping, sier hun.

- På den måten rakk jeg å bli kjent med ressurspersonene innen «mitt» fagområde som nå jobber i Buskerud og Akershus, innen vi ble splittet. Det er alltid kjekt å skape relasjoner og å ha mulighet til å ta en telefon ved behov også utenfor fylkesgrensene.

- Og selv om vi nå er glade for at Østfold igjen har gjenoppstått som fylke og på mange måter starter på nytt, var det mye organisatorisk som fungerte bra i Viken, som vi kunne ta med oss når den nye strukturen skulle bygges. Min rolle har vært å samle alle tråder og trygge alle ansatte på dette kommer til å gå bra.

- Nå føler jeg at vi omsider er i gang, og gleder meg veldig til å ha full fokus på yrkesrettet arbeid til beste for  Østfold!