Et springbrett ut i arbeidslivet

ASKIM: People4you rekrutterer mennesker inn i forskjellige typer jobb og fagområder for kunder i Østfold og Follo.

- Vi fungerer som et springbrett ut i arbeidslivet, sier Aileen Utkvitne, Ann Christin Winger Byhrø, Ståle André Paulsen, Per Arne Byhrø og Hanne Danielsen.
- Vi fungerer som et springbrett ut i arbeidslivet, sier Aileen Utkvitne, Ann Christin Winger Byhrø, Ståle André Paulsen, Per Arne Byhrø og Hanne Danielsen.

People4you AS rekrutterer mennesker inn i forskjellige typer jobb og fagområder for kunder i Østfold og Follo. – Vi fungerer som et springbrett ut i arbeidslivet for mange av våre kandidater, sier Ann Christin Winger Byhrø.

Hun både eier og driver selskapet med kontorer i Askim og Ski, sammen med Per Arne Byhrø.

Kontorene i Askim og Ski består av seks ansatte med 75 års erfaring innen rekruttering og bemanning. Deres mål er å være best på resultat for både kunder og medarbeidere.

Det hele startet i Askim i 2006. Den gang var de flere deleiere, nå er selskapet familieeiet og tilknyttet et landsdekkende nettverk.

– Vi dekker alle bransjer i næringslivet med bemanning og rekruttering. Vi fungerer som et springbrett ut i arbeidslivet for flere av våre ansatte, sier de.

250 ansatte

People4You AS har omtrent 250 mennesker fast ansatt i året, noe som utgjør rundt 100 årsverk.

– Vi ser at om lag 40 prosent av disse går over i fast ansettelse hos våre kunder etter endt oppdrag. I tillegg rekrutterer vi ca. 50 personer i året direkte inn til faste stillinger etter forespørsel fra kunde.  People4you har fullt økonomisk ansvar for lønn, sykelønn, forsikring og tilhørende sosiale kostnader i ansettelsesperioden.

– Alle ansatte får tarifflønn og selskapet følger likebehandlingsprinsippet som er lovbestemt. I tillegg er People4you AS kvalitetssikret med RA-bevis (revidert arbeidsgiver), noe som er et krav for å kunne være medlem i NHO. Vi har videre et godt forhold til de lokale NAV-kontorene.

Samarbeide med skolene

– Vi arbeider også tett med de videregående skolene i distriktet. Dette gir elever en mulighet til å få mer viten om sine yrkesvalg, noe som igjen gir dem bedre muligheter til komme ut i arbeidslivet. Dette er spesielt et tilbud til de som velger yrkesfag. TIP (teknologi og industriell produksjon) er en spennende tilvekst til yrkesvalg elevene som da People4you AS er en del av.

Viktig å finne de rette menneskene

– For hele tiden å kunne være en pådriver og bidragsyter overfor våre kunder er det viktig for People4You AS å finne de rette kandidatene. Vi har lang erfaring innenfor bemanningsbransjen, kjenner de fleste fagområder og vet hvor vi skal lete og hva vi skal gjøre for å finne de rette og de beste menneskene.

– Ansatte er vår viktigste ressurs, og en feilansettelse vil koste mye frustrasjon, tid og penger. Vi kan hjelpe kunder i en hektisk hverdag, vi finner riktig person og du slipper å bruke tid på denne jobben da mye annet skal utføres i hverdagen.


People4You AS

Rådhusgata 5
1813 Askim

815 68 889

www.people4you.noKlikk en emneknagg for å lese mer: