Femårsjubilant med 20 års erfaring innen rekruttering

Siden mai 2015 har Annette Mohr rekruttert ledere og fagspesialister til næringslivet gjennom selskapet Torp Consulting Øst. Til sammen har hun 20 års erfaring i bransjen med et godt navn og omdømme i regionens næringsliv.

Siden mai 2015 har Annette Mohr rekruttert ledere og fagspesialister til næringslivet gjennom selskapet Torp Consulting Øst. Til sammen har hun 20 års erfaring i bransjen med et godt navn og omdømme i regionens næringsliv.

Som rekrutterer tar Annette Mohr ansvaret med å finne aktuelle kandidater til lederstillinger og kvalitetsikrer rekrutteringsprosessen frem til ansettelsen. 

­– Hensikten med å benytte en profesjonell rekrutterer er stor tilgang til aktuelle kandidater og kvalitetssikring av prosessen. Selve ansettelsesavtalen tar oppdragsgiver ansvaret for, men også i sluttfasen har jeg en sentral rolle i dialogen med både kunde og kandidat.  Kundene gir meg stadig tilbakemeldinger om at mitt bidrag i sluttfasen er viktigere enn de hadde sett for seg, for å komme i mål med ansettelseskontrakten med kandidaten, forklarer Annette Mohr, daglig leder i Torp Consulting Øst AS.

Står støtt på egne ben

Hun har drevet selskapet siden 2015. Med seg har hun  Erik Bjørløw Dye som styreleder. Han kan vise til et langt yrkesliv som toppleder i industrien, er styreleder i ulike selskaper og er forfatter av styreguiden.no. Han er også rådgiver for selskaper og holder styrekurs.

– Å begynne for seg selv i godt voksen alder var spennende, men det har gått bra. Jeg anbefaler andre å følge en slik drøm hvis man er trygg på faget og er god på oppsøkende salg og kundeansvar. Det krever mye både tid, innsats, ansvarlighet og struktur. Det er mye positiv energi og hente i profesjonelle prosesser mellom mennesker, og jeg liker jobben sin svært godt.

Etter femv år med drift av eget selskap står flere av de største bedriftene i Nedre Glomma regionen på kundelisten. Annette er stolt av å kunne vise til sentrale rekrutteringer for Europris, Jackon, Borg Havn, Unger fabrikker, FREVAR og HTS gruppen med Paxster og Loyds Industri AS.

Kompetanse tilbake til Østfold

Våren 2020 ble et «annerledes» år pga. nedstengning av bedrifter og stopp i hele samfunnet. Det er skapt en usikkerhet og foreløpig er det ingen som kan si hvordan normalen vil se ut på den andre siden.  Enkelte bedrifter møter usikkerheten med å rekruttere og Annette kan fortelle at nytt oppdrag akkurat er signert. 

– Mange personer ønsker seg tilbake til Østfold eller ser etter ny jobb her, etter mange års pendling til Oslo. Slike kandidater har alltid tatt kontakt og registrert seg i jobbdatabasen til Torp Consulting Øst AS.  Det er større pågang av kandidater nå.

Mange arbeidsgivere ønsker å ansette dyktige personer som bor i nærheten av jobben, fordi dette øker sjansen for langsiktighet og stabilitet i tilsettingen. Særlig Europris har lagt vekt på dette. Ved hovedkontoret har Europris rekruttert til fire ulike, men sentrale stillinger hvor alle som er rekruttert bor i distriktet og har sluttet i tidligere stillinger i Oslo.

Travel vår

Til tross for stans hos mange bedrifter denne våren har det vært travelt hos Torp Consulting Øst AS.

– Ja, hos oss er det stor aktivitet, med flere pågående rekrutteringer. Jeg trives når det er hektisk, forklarer en alltid entusiastisk Annette som fortsetter;

– Nå bør bedriftene forstå at mange dyktige arbeidstakere sitter løsere i stolen enn bare for noen uker siden. Kompetanse som det var vanskelig å rekruttere før corona krisen, kan være lettere å rekruttere nå.  Det anbefales å benytte en profesjonell rekrutterer for å hente ut slik kompetanse.

Hun vet hva hun snakker om.


{snippet torp-consulting-ost}


Klikk en emneknagg for å lese mer: