Fokuserer på kvalitet og kompetanse

Moss Elektro er en leverandør med fokus på kvalitet og kompetanse.

Moss Elektro er kravstore når de ansetter nye medarbeidere. Aller helst vil de utvikle sine egne montører via lærlingordningen.

Mange håndverksbedrifter har i dag flere utenlandske medarbeidere i arbeidsstokken. De er som regel like dyktige som sine norske kolleger, men Moss Elektro har likevel valgt å rekruttere lokalt.

- Vi liker å kunne utvikle våre egne medarbeidere fra fersk lærling til fullt utlært elektriker. Da får alle vår bedriftskultur inn fra starten og vi lærer å kjenne hverandre på en helt annen måte. Dette vil våre kunder trekke fordeler av, da vi kan tilby enhetlige tjenester uavhengig av person, sier daglig leder Knut A. Tollefsrød.

Satser på lærlinger og omskolerer voksne

- Vi har til enhver tid en rekke lærlinger inne, og skal ha inn ytterligere to om kort tid. I tillegg er vi på jakt etter erfarne montører til både privat- og industridelen. De må dele vår bedriftsfilosofi og takle å jobbe under stor grad av frihet, men også med betydelig ansvar, fortsetter han. Han legger til at bedriften også har samarbeidet med  NAV  for å omskolere eller videreutdanne voksne ansatte.

- Hovedtanken er hele tiden kompetanse og kvalitet. Det er våre ansatte som skal møte våre kunder og da er det viktig å kunne sitt fag og kunne opptre kundevennlig.

Avanserte løsninger

I dag er det mange som kaller seg totalleverandør, men Moss Elektro er en av de som faktisk har dekning for dette. Bredden og allsidigheten i deres tjenestetilbud er total, og selv om de er størst på industri og prosjekter , er de  mindre oppgavene i privatboliger like viktige.

- Vi tar sjelden på oss prosjekter i boligblokker eller rekkehusfelt , men tar gjerne de mer krevende jobbene i større boliger, der det ikke bare skal monteres  et konvensjonelt elanlegg , men gjerne avanserte løsninger og styringssystemer. Vi har kompetanse utover vanlige elektrojobber, sier divisjonsleder Sigmund Syversen.

Stor aktør

- I Moss er vi i dag største aktør i elektrobransjen, men vi søker likevel nye kunder. Vi har en rekke avtaler med store østfoldbedrifter og har etablert et godt renommé. Nå er vi i ferd med å bygge oss opp i Fredrikstad som er et interessant marked og mener vi har vært flinke til å spre vårt engasjement på ulike bransjer som treforedling, næringsmidler ot offshore, sier divisjonsleder for industri Tore H. Helminsen.

Full bredde

Moss Elektro utvidet i fjor lokalene på Årvollskogen og disponerer nå  1500 kvadratmeter kontorer og verksted for sine 60 ansatte. De har betydelig produksjon av tavler på stedet og leverer det meste innenlands, men også en del til eksport, blant annet til Brasil. Det er bredden som kjennetegner virksomheten.

- Den skal vi beholde. Det er faktisk mulig å bli gode på alt, bare man har fokus på kvalitet, sier daglig leder Knut A Tollefsrød.