Fortuna HR AS gir arbeidsglede og yrkesstolthet til flere

- Det er mange årsaker til at folk faller utenfor arbeidsmarkedet. Her hos oss hjelper vi dem inn i arbeidslivet – eller tilbake dit. Det er kjerneoppdraget vårt, sier administrerende direktør i Kias-gruppen, Bror Kjærnes.

Bror Kjærnes tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Kias for to og et halvt år siden – og stortrives i en jobb han sier er svært meningsfylt for ham.

Å få flere folk i arbeid er et samfunnsoppdrag. Det tas svært seriøst hos Fortuna HR og resten av Kias-gruppen. Det er bra for alle parter – både for enkeltmennesker og samfunnet vi lever i. Arbeid er også viktig for folks helse, fordi arbeid gir den enkelte mulighet til å komme ut blant andre mennesker og ha sosiale relasjoner. Å kunne jobbe med ett eller annet som betyr noe for noen, bygger også vår identitet, gir personlig vekst og økonomisk trygghet.

Ingen skal stå utenfor

- Norge trenger arbeidskraft, og arbeidsledigheten er lav. Mange mennesker sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet av ulike grunner. Vi tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom de arbeidsrettede tiltakene. Det være seg AFT som er arbeidsforberedende trening eller VTA som er varig tilrettelagt arbeid og lærekandidater, forklarer Bror Kjærnes.

VTA er et tilbud til mennesker som av en eller annen årsak har en uføretrygd, men ønsker tilpasset arbeidsrettet aktivitet. Dette tilbudet er i samarbeid med NAV og kommunene Moss og Våler.

Rett person på rett sted

- Noen mennesker lever helt normale liv med familie, bolig og lån – men klarer av ulike grunner ikke å ha en vanlig jobb. Fortuna HRs jobb er å motivere og finne den rette jobben. Vi mener at alle mennesker er like viktige, og alle kan gjøre en viktig jobb som gir arbeidsglede og yrkesstolthet. Hos oss får våre deltakere arbeidstrening og erfaring, som hjelper dem videre ut i arbeidslivet. Til et varig arbeid som hver enkelt trives i, sier Kjærnes.

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, kartlegging av ressurser og muligheter, karriereveiledning, arbeidstrening og opplæring med mål om både real kompetanse og formell kompetanse.

Første skritt på veien videre

Arbeidstrening er et tilbud til de som har lite arbeidserfaring – eller som har fått arbeidsevnen sin redusert og trenger hjelp for å komme i arbeid. Arbeidstrening skal prøve ut tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Målet med arbeidstreningen er at personen får prøve seg i arbeid, får relevant erfaring og kan skaffe seg en ordinær jobb. Tiltaket foregår på ordinær arbeidsplass. Primært foregår arbeidstreningen hos eksterne arbeidsgivere, men arbeidssøkerne kan også ha sin arbeidstrening i avdelingene til konsernets selskaper – som for eksempel Kias Sport og sykkel, Kias Reklame eller hos Hagtorn Anleggsgartner.

- Vårt mål er å finne riktig jobbmatch mellom deltaker og arbeidsgiver, slik at det blir en vinn-vinn situasjon for begge. Vi har eksempelvis et godt samarbeid med flere i dagligvarebransjen lokalt, forteller Bror Kjærnes – som selv har mange år bak seg i Coop. Han kom til Kias for to og et halvt år siden, med et ønske om å ha et arbeid, som kan ha stor betydning for andre mennesker sin vekst og fremtid.

Bøker er ikke for alle

Videregående skole med en stor del teori, passer ikke alle ungdommer. Noen unge trenger en mer praktisk orientert arbeidstrening. Kunnskapen tilegner de seg gjennom arbeid. Ved endt tiltaksperiode hos Fortuna HR, tar de en fagprøve hvor sensorer vurderer arbeidet. Det kan eksempelvis være å lage en lunsj, eller gjennomføre lunsjservering, snekre en bestefarbenk eller montere en sykkel – avhengig av hvilken fagretning kandidaten har valgt. Fagprøven resulterer i et kompetansebevis.

- Fortuna HR har mange suksesshistorier – faktisk forbausende mange, sier Bror Kjærnes.

Et vaktsomt øye på økonomien

Fortuna HR AS jobber på oppdrag fra det offentlige, og tilskudd fra NAV er viktig for å få økonomien til å gå rundt. NAV er derfor en stor og viktig premissgiver, samarbeidspartner og oppdragsgiver. 

- Det er ikke tøys – det er ordentlig tøffe tak. Derfor er det viktig at det produseres varer som generere inntekter, samt å ha en bred plattform av ulike virksomheter. Kias-gruppens virksomheter deltar også i anbudsrunder, og å tape anbud kan endre hverdagen for mange. Våre rammebetingelser er usikre fra år til år. Dette er sårbare mennesker, og vi gjør hva vi kan for å verne deltakerne her, sier Kjærnes oppriktig.

FAKTA
  • Kias-gruppen består i dag av Krapfoss Industrier AS, Fortuna HR AS, Kias Reklame AS og Hagtorn Anleggsgartner AS. Totalt er det 46 ansatte i dag, foruten alle de personer som er under praktisk orientert læring og arbeidstrening.
  • Krapfoss Industrier AS, Kias, ble etablert i 1954 etter initiativ fra Moss Rotary, og virksomheten er dermed Norges eldste arbeids- og inkluderingsbedrift. Bedriften ble etablert etter ideologiske prinsipper, for å skape et tilbud til mennesker som falt utenfor normalt arbeidsliv og som var knyttet til det som i dag heter NAV. Virksomheten som rommer de tradisjonelle arbeidstreningsaktivitetene , bel i 2018 skilt ut til et eget selskap og skiftet navn til Fortuna HR AS. Gjennom årene har det det skjedd en stor utvikling av virksomheten.
  • De ansatte bistår mennesker med å komme tilbake til arbeidslivet. Tanken var å gi kandidatene mulighet for relevant arbeidserfaring og en myk tilbakegang til et yrkesaktivt liv eller utdannelse. Det har over tid blitt utviklet nye arbeidsarenaer for å møte samtidens arbeidsmarked, slik at bedriften både kunne levere relevante produkter og tjenester, men også at deltakerne får arbeidserfaring, som er attraktiv i jobbmarkedet.
  • Kias Sport & Sykkel er en del av Fortuna HR AS. Gjennom arbeid i butikken og på verkstedet får mennesker som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet, hjelp til å finne veien inn i et arbeid – eller tilbake.
  • Kias Reklame. For et knippe år siden ble flere lokale grafiske virksomheter kjøpt opp av Kias. Kias Reklame ble dermed langt mer konkurransedyktig innen sitt felt – reklamemateriell med alt fra skilt og dekor til grafisk trykk, bannere, flagg, gaveartikler, visittkort og store profilskilt.
  • Hagtorn Anleggsgartner AS tilbyr tjenester innen nyanlegg, hage og parkanlegg. De utformer og anlegger uteområder, samt driver vedlikehold av grøntarealer – for det offentlige, private og næringslivet. Bedriften har lang erfaring, høy kompetanse og faglig sterke medarbeidere innen sine fagområder.
  • Kias Reklame og Hagtorn Anleggsgartner er rent kommersielle bedrifter, men de fungerer også som interne arenaer for arbeidstrening for Fortuna HRs deltakere. Næringslivet og private kan bruke Fortuna HR til tjenester som eksempelvis snekker, vedproduksjon og -salg, pakking og montering, service og vaktmestertjenester.


Krapfoss Industrier AS

  Vålerveien 65, 1597 Moss
  69 20 58 50
  www.kias.as

{/show}