Hjalp 100 personer tilbake i jobb

I 2013 hjalp Follo Futura nær 100 mennesker tilbake til arbeidslivet.

Follo Futura hjalp 100 personer tilbake i jobb i fjor. Det klarte de gjennom tett oppfølging av den enkelte jobbsøker, mulighet for kostnadsfri opplæring i bedrift, samt godt samarbeid med arbeidsgivere. I årene fremover har de som mål at enda flere av jobbsøkerne skal finne arbeid i Follo-regionen.

Åpen dialog

- Nå bruker vi kun folk fra Follo Futura AS når vi skal ansette. Vi er en bedrift i vekst og trenger stadig nye og gode medarbeidere. Vi har en åpen og god dialog med veilederne her og den jobbsøkende. I samarbeidet med Follo Futura får vi anledning til å bruke god tid på opplæring og å bli kjent med våre nye kolleger. Vi bruker nødvendig tid på medarbeideren. Slik får vi fram det beste i hver enkelt, sier Hilde Feragen som er prosjektansvarlig i familiebedriften Superprint AS i Vestby.

Hun er sterkt engasjert i at Superprint er en bedrift som tar sosialt ansvar. Hun oppfordrer absolutt andre bedrifter til å bruke mulighetene Follo Futura AS gir.

Tilbyr oppfølging

Follo Futura er en arbeidsmarkedsbedrift som samarbeider med NAV. Follo Futura har gode rekrutteringsløsninger og tilbyr mulighet for at bedriften kan prøve ut og lære opp arbeidstagere i inntil tre måneder før ansettelse. De tilbyr oppfølging etter bedriftens eget ønske, fast kontaktperson, motiverte arbeidssøkere og kostnadseffektiv rekruttering.