I arbeidslivets tjeneste i 50 år

JESSHEIM: OrbitArena AS er en viktig aktør i arbeidslivets inkluderende dugnad og feirer i år 50-årsjubileum.

Nylig feiret produksjons- og salgsansvarlig Vidar Kampelien og administrerende direktør Hanne Ulsletten OrbitArenas første 50 år. Snart flytter de til nye lokaler i Jessheim.

OrbitArena AS er en viktig aktør i arbeidslivets inkluderende dugnad. Gjennom 50 år har de gitt mennesker verdifull arbeidstrening og forsynt mange bedrifter med kompetente medarbeidere.

De har opparbeidet en unik kompetanse og kjenner næringslivets behov innenfor en rekke bransjer. OrbitArenas ansatte finner alltid en god match mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og leverer derfor godt kvalifiserte personer til bedriftene.

- Kravene fra arbeidslivet har endret seg vesentlig siden vi startet i 1968, men vi har utviklet oss parallelt og har tilpasset oss både samfunnets og næringslivets behov. I dag er vi gode på de tjenester begge parter etterspør og bidrar til å finne fornuftige løsninger for alle involverte, sier administrerende direktør Hanne Ulsletten.

9 000 får ny jobb

OrbitArena er en stor og omfattende virksomhet og omsetter cirka 70 millioner kroner. I tillegg til å være en verdifull arbeidsplass for mange som aldri kommer inn på det tradisjonelle arbeidsmarkedet, utvikler de personer som midlertid har falt ut av jobb, ofte på grunn av langvarig sykmelding. Gjennom arbeidstrening bygges personene opp igjen og får prøve seg i fast jobb. For bedriftene innebærer det at de får anledning til å teste ut en arbeidstaker før det eventuelt blir snakk om fast ansettelse. På landsbasis får 9 000 personer jobb i Norge på denne måten.

- Kravene fra arbeidslivet har endret seg vesentlig

Bygger nytt

- Vi er i tillegg en HR-bedrift som er gode på oppfølging av sykmeldte. Mange bedriftsledere har utfordringer på dette feltet, der kravene fra myndighetene er helt klare ved langtidsfravær. Vi har spisskompetanse på dette feltet, er en uavhengig nøytral samarbeidspartner og leverer tjenesten gratis til næringslivet, sier Hanne Ulsletten.

Virksomheten har i dag administrasjon og produksjon på to steder i Jessheim og ytterligere ett i Eidsvold. Nå starter snart arbeidet med å bygge et nytt forretningsbygg i Industrivegen i Jessheim, der alle avdelinger skal samles.

Ny snekkertjeneste

Utenom utvikling og formidling av arbeidskraft, er noen av OrbitArenas viktigste tjenester til næringslivet catering, lager, pakking, montering, klargjøring og ikke minst byggetjenester, som er ganske nytt.

- Vi har ansatt fullt faglærte snekkere og leverer i dag snekkertjenester til både private og næringsliv. Dette er samtidig en god treningsarena for flere av våre deltakere og er en avdeling i god utvikling. Vår cateringavdeling er også svært populær og leverer både møtemat, kaker og alt hva bedriftene trenger til kunder og ansatte, enten det er varm eller kald mat.