Kompetanse og arbeidsglede er konkurransefortrinn

Videreutdanning, omskolering ved sykmelding eller å se muligheter ved permittering og oppsigelse er viktige konkurransefortrinn. Veiledning om disse temaene kan være svært verdifullt og er noe Karrieresenter Østfold kan bistå med. Gratis!

Bilde: Cathrine Lund, May-Britt Bergset, Jan Ole Kristiansen, Gitte Hovin, Predrag Grozdanic og Tone Skau Fossvik foran kontorene i sentrum av Sarpsborg.
Cathrine Lund, May-Britt Bergset, Jan Ole Kristiansen, Gitte Hovin, Predrag Grozdanic og Tone Skau Fossvik foran kontorene i sentrum av Sarpsborg.

Videreutdanning, omskolering ved sykmelding eller å se muligheter ved permittering og oppsigelse er viktige konkurransefortrinn. Veiledning om disse temaene kan være svært verdifullt og er noe Karrieresenter Østfold kan bistå med. Gratis!

Karriereveiledning er et nyttig verktøy ved oppfølging av medarbeidere. Spesielt i arbeid med endringsprosesser og kompetanseutvikling.

– Har ansatte mulighet til å realisere seg selv i eksisterende jobb, kan dette skape trivsel, motivasjon og lojalitet, sier leder Gitte Hovin ved Karrieresenter Østfold i Sarpsborg.

Ekstra viktig i omstillingsprosesser

Bedrifter må stadig gjennom omstillingsprosesser, ikke minst i disse dager preget av covid-19.

– Ansatte må kanskje permitteres eller bli tillagt nye oppgaver, noen må kanskje sies opp. Da kan det være godt å få hjelp til å se mulighetene - enten det er kartlegging av kompetanse, muligheter for videreutdanning og kompetansepåfyll, eller mulighetene for dem som må ut og søke annet arbeid, sier hun.

Ved omstilling og nedbemanning er karriereveiledning et godt verktøy for å ivareta de overtallige. God oppfølging og ivaretakelse av ansatte, selv i en vanskelig situasjon, kan bidra til et positivt omdømme. Det igjen tiltrekker god arbeidskraft i fremtiden. 

– Vi på Karrieresenter Østfold gir gratis veiledning til både bedriften og deres ansatte. I veiledning kan vi kartlegge og utforske muligheter sammen, fortsetter Hovin.

Nøytral sparrepartner

Karrieresenter Østfold er et partnerskap mellom Viken fylkeskommune, NAV Øst-Viken og Sarpsborg kommune, og kan bistå med veiledning for alle fra 19 år og oppover.

– Vi er en nøytral samtalepartner og kommer gjerne ut i bedriftene og bistår med skreddersydde løp ut fra deres behov. Her samarbeider vi med tillitsvalgte, ledelse og HR. Omstilling og nedbemanning kan være vanskelig for alle parter og det er mye å sette seg inn i for både bedrift og ansatte. Vi kan bidra med kompetanse, utforsking og kartlegging av muligheter både gjennom individuell og kollektiv veiledning, forteller Gitte Hovin.

I disse pandemitider benytter de først og fremst digitale løsninger, som video eller telefonsamtaler. Både for enkeltpersoner og webinarer for hele bedriften.

Kompetanse som konkurransefortrinn

Mulighet for å utvikle seg er en viktig verdi for veldig mange, og kan være det som gjør at de velger å bli eller gå. Ikke minst er det viktig for bedriften for å følge med i utviklingen og kunne hevde seg i konkurranse med andre. 

– Vi kan være en nøytral sparrepartner dersom ansatte har behov for endring, ny eller mer kompetanse, ved oppfølging av sykefravær etc. En veiledningssamtale kan bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og hvilke muligheter du har, både med tanke på utdanning og arbeid, sier hun.

En karriereveileder kan bistå med å utforske jobb- og utdanningsmuligheter og bistå i jobbsøkerprosessen.

– Videre kan vi finne ut hva som motiverer, og hvilke arbeidsoppgaver som passer, slik at den enkelte kan gjøre gjennomtenkte og bevisste karrierevalg. Vi kan også kartlegge kompetanse, styrker og interesser, ofte også til stor hjelp for bedriften, som kan få oversikt over hvilken kompetanse de allerede besitter og bruke ressursene på rett sted, påpeker leder Gitte Hovin.

Karrieresenter Østfold har seks ansatte og holder til i Apotekergården vis-à-vis Storbyen kjøpesenter i hjertet av Sarpsborg.

Fakta – Karrieresenter Østfold

  • Tilbyr gratis karrieretjenester til alle over 19 år i Østfold
  • Gir veiledning ved omstilling og nedbemanning i bedrifter
  • Har lang erfaring fra små og store bedrifter
  • Veilederne har solid fagkompetanse og er sertifisert i flere karriereverktøy
  • Er et ressurs- og kompetansesenter for andre som jobber med karriereveiledning i regionen
  • Har taushetsplikt og all veiledning er nøytral
  • Sammen kartlegger vi kompetanse, motivasjon, mål og muligheter


Karrieresenter Østfold

   Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg

  69 11 75 90

  www.karriereostfold.no

{/show}