Lokalt byrå i sterk vekst

ASKIM: Bemanningsbyrået People4you har vokst i rekordfart siden starten i 2006.

People4you er i sterkt utvikling og satser nå for fullt også på Follo-regionen. De vil hele tiden sørge for å være litt bedre enn konkurrenten.

Selv om bemanningsbyrået ikke er gammelt, betyr ikke det at erfaringen mangler. Regionleder og eier Ann Christin Winger Byhrø har vært i faget siden 1996 og vet hva som kreves for å kunne skaffe markedet de medarbeiderne det trenger.

Vokser videre

- Etter starten drev vi all virksomhet fra hovedkontoret i Askim frem til 2010. Da etablerte vi et konsern med hovedkontor i Oslo og søsterselskaper i Bergen, Stavanger og Trondheim. Nå har vi avdelinger også i Drammen, Jessheim og Ski. Konsernet People4you budsjetterer med en omsetning på 200 millioner kroner i 2014, en økning på cirka 17 prosent fra fjoråret. Indre Østfold/Follo omsatte for 25 millioner kroner i 2013.

Høy kompetanse

- Vi har opparbeidet oss et godt navn i regionen. Vi har høy treffprosent når vi rekrutterer og bemanner oppdragene, og det er ingen tilfeldighet, men et resultat av nitid arbeid og grundighet, sier Ann Christin som har fire kolleger ved selskapet i Askim og Ski. Alle er rekrutterte fra nærområdet og fra bransjer som er relevante i forhold til rekruttering og bemanningstjenester. People4you legger i tillegg stor vekt på personlig egnethet hos den enkelte.

- En av våre fordeler er at vi har stor lokalkunnskap og føler oss hjemme i det markedet vi opererer. Derfor er vi gode på å finne de beste kandidatene til oppdragsgiverne. I tillegg får vi mye skryt av kunder og medarbeidere på at de føler seg ivaretatt og godt fulgt opp.

Lønnsomt for de fleste

Ann Christin legger til at både store og små bedrifter bør bruke tid og ressurser på rekrutteringsarbeidet. Det å ansette nye mennesker er noe av det viktigste en bedrift gjør. Ikke minst småbedrifter bør merke seg dette. Jo færre man er desto mer påvirkes arbeidsplassen av en uheldig ansettelse. Vi er profesjonelle, og det er en bedre løsning å betale de som kan faget, slik at alle parter kan gjøre det de er best på. Med et slikt utgangspunkt er profesjonell rekruttering lønnsomt for de fleste. I tillegg hjelper vi mange bedrifter ved å leie ut kompetente medarbeidere til dem, når det er sesongvariasjoner, sykefravær o.l.