Menneskelige egenskaper like viktig som kompetanse

KRÅKERØY: Jørgen Dammen i Hemfosa ble ansatt gjennom Randstad, og nå bruker nå han selv byrået for å ansette flere.

Jørgen Dammen i Hemfosa ble ansatt gjennom Randstad, og nå bruker nå han selv byrået for å ansette flere. Som både tidligere søker og nå arbeidsgiver er han trygg på at de finner den perfekte matchen også i fremtidige prosesser.

Hemfosa Samfunnsbygg AS har en eiendomsportefølje som er verdt om lag ni milliarder kroner. De har hovedsakelig bygget opp en portefølje av eksisterende samfunnsbygg, men vil fremover også utvikle og bygge selv. Oppfølgingen av leietakerne og forvaltningen av eiendommene står Hemfosa for selv. Leietakerne er gjerne offentlige virksomheter som politi og rettsvesen, skoler og barnehager, høyskoler, fylkesmenn, NAV og sykehus.

– Vi har mange forskjellige bygninger. For eksempel eier vi Statens hus, Politiet og tingretten i Moss. Der har vi bygget på en etasje på Statens hus for Sivil klareringsmyndighet. Et spesialbygg etter de normer og krav som gjerne kommer i tillegg for offentlige virksomheter, forklarer Jørgen Dammen, teknisk eiendomsforvalter i Hemfosa Samfunnsbygg AS.

Ser mennesket

Ansettelsesprosesser kan være veldig tidkrevende og vanskelige. En feilansettelse kan koste mye og få store konsekvenser. Mye spiller inn, ikke bare kompetanse, like viktig er personlige egenskaper.

– Selv ble jeg jo ansatt her gjennom Randstad og Kathinka Bergerud. Jeg følte at prosessen var veldig fin. Gikk inn i intervjurunder nervøs og med noen utfordringer, men fikk veldig god hjelp av Kathinka. Hun var der for meg som søker. Siden har jeg brukt Kathinka i flere ansettelsesprosesser selv, med stor suksess. I etterkant har jeg også fått veldig gode tilbakemeldinger fra de som til slutt ble ansatt, om veldig god oppfølging under hele prosessen, fortsetter Dammen.

Øye for de riktige egenskapene

Randstad er opptatt av å finne de menneskelige, uformelle egenskapene sammen med den riktige kompetansen, finne personen som passer best til bedriften.

– For oss, som for Hemfosa, er menneskene det viktigste. Folk kan være ukomfortable i intervjusituasjon. Da er det vår jobb å se de riktige egenskapene og få vist også disse til den potensielle arbeidsgiveren. Ved for eksempel å ta en runde i bedriften, få i gang en mer uformell samtale. Det gir mulighet til å se flere sider av en person, sier Bergerud.

– Randstad kjenner oss godt, også personlig, så prosessene går raskt. De er særlig flinke til å se de uformelle egenskapene, se menneskene som kan gjøre oss gode. Jeg ser jo i etterkant at minst én av våre ansatte, som vi er veldig fornøyd med, ikke hadde blitt ansatt hvis ikke Randstad hadde sett noe vi ikke så. Underveis fikk vi verdifulle tips om hva vi skulle spørre om, noe som gjorde valgene klarere og enklere.

Skal vokse i Norge

Hemfosa planlegger å vokse videre, og vil trenge å forsterke staben.

– Vi kommer til å fortsette å bruke profesjonelle rekrutterere i våre ansettelser. Vi trenger mennesker som ser helheten og som gjør oss gode. Randstad er således en naturlig samarbeidspartner, avslutter eiendomsforvalteren med.


Randstad AS

Kråkerøyveien 2
1671 Kråkerøy

400 21 400

www.randstad.noKlikk en emneknagg for å lese mer: