Ny miljøsertifisering på plass hos Åspro

– For oss har det vært viktig å få miljøsertifikatet på plass, for å imøtekomme krav fra leverandørene våre, sier Rovena Vasquez, som er daglig leder i Åspro.

Fire personer i et produksjonslokale
F.v.: Varaordfører i Ås kommune Anett Hegen Michelsen, styreleder Anne Odenmarck, daglig leder Rovena Vasquez og ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen.
F.v.: Varaordfører i Ås kommune Anett Hegen Michelsen, styreleder Anne Odenmarck, daglig leder Rovena Vasquez og ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen.

Åspro på Ås er en moderne arbeidsmarkedsbedrift med 13 fast ansatte medarbeidere som organiserer 52 godkjente tiltaksplasser kjent som Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidsforberedende trening.

Det er også de som står for det meste av Jobbfrukt-produksjon og distribusjon til mer enn 180 bedrifter i Follo.

Åspro Arbeid og Kompetanse er sertifisert på kvalitetssystemet ISO 901 som tilfredsstiller tjenesteleveransen til NAV krav til denne standarden. De følger også NAV sin løsningsbeskrivelse og kravspesifikasjon.

Den nye ISO 14001 sertifiseringen for miljø betyr blant annet at Åspro nå fokuserer mer på miljøledelse, og at de nå må tenke miljø i alle ledd. De har anskaffet seg en el-bil og skal på sikt bytte ut dieselbilene med el-biler, byttet panelovner til varmepumper, bruke mindre plast/mer miljøvennlig plast i produksjon, mer gjenbruk og generelt jobbe mot et mindre miljøavtrykk.

– Med miljøsertifiseringen stiller vi sterkere hos leverandørene, slik at de lettere kan velge oss. Vi må tenke nytt fremover til hvordan vi forholder oss til miljøkravene og gjøre det vi kan for å holde oss oppdaterte på det området, sier Vasquez.

Etterhvert vil de fleste leverandører og de som kjøper tjenester av bedrifter som Åspro kreve at sertifiseringen er på plass. De har gode, stabile leverandører og forteller at det er jevnt med oppdrag og nok å gjøre. 

En ressurs i kommunen

– Vår bedrift ønsker å være en ressurs og samarbeidspartner for Ås kommune. Vi er organisert på en måtte som gjør oss fleksible, åpne for nye oppdrag om det trengs, forteller Vasquez.

Åspro har veiledere med bakgrunn som både helsefag, spesialpedagoger, erfaring innen produksjon og andre fag. De har også det som kalles Lærekandidatordningen, og er godkjent lærebedrift i fag som logistikk, snekker, ernæringskokk, servitør, salg og helse. De tar imot lærekandidater som har hatt spesialundervisning fra yrkesrettet videregående skole og har behov for en praktisk og tilrettelagt utdanning i bedrift.

– Vår jobb er å få alle som ønsker det ut i meningsfylt arbeid, enten her hos oss eller ute i bedrifter, sier Vasquez.

Rovena Vasquez tok over som daglig leder i Åspro 1. juli i fjor, etter å ha jobbet som avdelingsleder siden 2020. For henne har det vært viktig å føre det gode arbeidet videre, fortsette å utvikle bedriften i den retningen som har gitt resultater.

Den dagen Næringsliv er på besøk er ordfører og varaordfører i Ås invitert til presentasjon og omvisning på Åspro. Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen (H) og varaordfører Anett Hegen Michelsen (Sp) var imponerte over arbeidet på Åspro.

– For oss er det viktig å fortelle om det arbeidet vi gjør, slik at politikerne og Ås kommune skal se oss som en nyttig samarbeidspartner når det gjelder samfunnsutfordringer som ungt utenforskap og inkludering av de med nedsatt arbeidsevne, sier Rovena Vasquez.