Nye regler for innleid arbeidskraft

Fra 1. april er reglene om leie av personell fra bemanningsforetak strammet inn. Randstad kan gi de rette rådene og bistå med rekrutteringen på en måte som sikrer både kompetansen og bedriften.

Kathinka Bergerud (foran) og Ann-Mari Nygaard minner om at det er nye regler rundt innleid arbeidskraft fra 1. april. De kan gi gode råd og finne de rette faste ansatte.

Fra 1. april er reglene om leie av personell fra bemanningsforetak strammet inn. Randstad kan gi de rette rådene og bistå med rekrutteringen på en måte som sikrer både kompetansen og bedriften.

- Etter det nye lovverket fra 1. april er det ikke lenger lov med innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Men noen unntak finnes det, sier senior-rekrutterer i Randstad, Kathinka Bergerud.

Noen unntak

Arbeidstopper og sesongvariasjoner eller prosjekter må fremover løses av ansatte med varig eller midlertidig ansettelsesforhold. Men det vil fortsatt være adgang til å leie inn ved vikariater (for eksempel sykefravær og feriefravær), ved praksisarbeid, og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Innleie i den organiserte idretten, og markedstiltak i regi av NAV er også greit.

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene fra 1. april, med en overgangsperiode på tre måneder. Bergerud kan fortelle om to hovedunntak: Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester er innenfor. Og man kan fortsatt leie arbeidstakere med spesialkompetanse for rådgivnings- og konsulenttjenester innen et avgrenset prosjekt hvor arbeidet skiller seg fra virksomhetens ordinære drift. Eksempler er rådgivere innen HR, IKT, teknologi, revisjon, design arkitektur og reklame.

- Randstad har god oversikt over de nye reglene. Vi anbefaler våre kunder om å jobbe langsiktig med tanke på faste arbeidsforhold for ansatte, smiler hun.

Lokalt og globalt

Endringene gir konsekvenser for mange bransjer og bedrifter. Bergerud og hennes øvrige kolleger på Fredrikstad-kontoret til Randstad har lang erfaring og kan gi råd, veiledning og rekrutteringshjelp til virksomheter i Østfold.

De har spesialisert seg på økonomi/regnskap, kontor- og administrasjonsstillinger, serviceyrker, prosjektledelse, mekanisk industri, lager og logistikk. Seniorkonsulent Ann-Mari Nygaard merker godt i sin daglige jobb at hun har tyngde i ryggen ved å tilhøre Randstad-konsernet. Med representasjon i 37 land dekker de mye av verden med sine HR-relaterte tjenester.

- Våre konkurransefortrinn, og det vi får gode kunderelasjoner med, er kompetanse, nettverk, erfaring og ikke minst vår dedikasjon, forteller Nygaard, og supplerer med at Randstad er best lokalt og størst globalt.

Bedriften gjennomfører også markedsundersøkelse som underbygger både ambisjoner og resultater. Det er mange dyktige mennesker som vurderer jobbskifte, men kvier seg. Randstad jobber for å finne den riktige kompetansen og person til rett stilling, noe som er like viktig for den som rekrutterer som personen som ansettes. Både Nygaard og Bergerud minner om at det er viktig å ta seg god nok tid i en ansettelsesprosess.


Randstad Østfold AS

  Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy

  400 21 400

  www.randstad.no

{/show}