Nye regler for innleid arbeidskraft

Reglene om leie fra bemanningsforetak er strammet inn. Randstad kan gi råd og bistå med rekruttering.

Mona Solbraa-Bay, Beate Hæhre Jørgensen og Lene Eriksen hos Randstad Drammen har god oversikt over de nye reglene.
Fra 1. april ble reglene om leie av personell fra bemanningsforetak strammet inn. Randstad kan gi de rette rådene og bistå med rekruttering på en måte som sikrer både kompetansen og bedriften.

- Etter det nye lovverket fra 1. april er det ikke lenger lov med innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Men noen unntak finnes det, sier senior rådgiver i Randstad Drammen Beate Hæhre Jørgensen.

Noen unntak

Arbeidstopper og sesongvariasjoner eller prosjekter må fremover løses av ansatte med varige eller midlertidige ansettelsesforhold. Men det vil fortsatt være adgang til å leie inn ved vikariater (for eksempel sykefravær, ferie fravær og permisjoner), ved praksisarbeid, og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Innleie i den organiserte idretten, og markedstiltak i regi av NAV er også greit.

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene fra 1. april, med en overgangsperiode på tre måneder. Hæhre Jørgensen kan fortelle om to hoved unntak: Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester er innenfor. Og man kan fortsatt leie arbeidstakere med spesialkompetanse for rådgivnings- og konsulenttjenester innen et avgrenset prosjekt hvor arbeidet skiller seg fra virksomhetens ordinære drift. Eksempler er rådgivere innen HR, IKT, teknologi, revisjon, design arkitektur og reklame.

- Randstad har god oversikt over de nye reglene. Vi anbefaler våre kunder å jobbe langsiktig med tanke på faste arbeidsforhold for ansatte, smiler hun.

Lokalt og globalt

Endringene gir konsekvenser for mange bransjer og bedrifter. Beate Hæhre Jørgensen og hennes kolleger hos Randstad i Drammen, har lang erfaring og kan gi råd, veiledning og rekrutteringshjelp til virksomheter i regionen.

De har spesialisert seg på økonomi/regnskap, kontor, HR og administrasjonsstillinger, serviceyrker, prosjektledelse, mekanisk industri, lager og logistikk. Senior rådgiver Mona Solbraa-Bay merker godt i sin daglige jobb at hun har tyngde i ryggen ved å tilhøre Randstad-konsernet. Med representasjon i 37 land dekker de mye av verden med sine HR-relaterte tjenester.

- Våre konkurransefortrinn er kompetanse, nettverk, erfaring og ikke minst vår dedikasjon til vårt daglige arbeid.  Vi gjør vårt ytterste for å være best på å skape gode kunde- og kandidatrelasjoner, sier Solbraa-Bay, og supplerer med at Randstad er best lokalt og størst globalt.

Bedriften gjennomfører også markedsundersøkelser som underbygger både ambisjoner og resultater. Det er mange dyktige mennesker som vurderer jobbskifte, men som av flere grunner kanskje kvier seg. Randstad jobber hardt for å finne rett person med riktig profil til stillingen som kunden ønsker hjelp til.  Både Mona Solbraa-Bay og Beate Hæhre Jørgensen minner om at det er viktig å ta seg god nok tid i en ansettelsesprosess. Med sin seniorkompetanse og gode verktøy hjelper de kunder i Regionen til å ansette gode folk med riktig kompetanse.  Det er en egen profesjon å finne rett kandidat til rett jobb, avslutter de.


Randstad Drammen

  Dr. Hansteins gate 9, 3044 Drammen
  400 21 400
  www.randstad.no

{/show}