Østfold best på tilrettelagt opplæring i bedrift

FREDRIKSTAD: Lærekandidatordningen er for elever med behov for tilrettelagt undervisning og individuelle opplæringsarenaer. FASVO er én av 11 i Østfold som tilbyr yrkesmuligheter innen videregående opplæring.

Det er god stemning blant ansatte og lærekandidater hos FASVO. Fra venstre Jostein, Linea, Joakim, Merete Blomberg, Louise, Morten og Dennis.
Det er god stemning blant ansatte og lærekandidater hos FASVO. Fra venstre Jostein, Linea, Joakim, Merete Blomberg, Louise, Morten og Dennis.

Lærekandidatordningen er for elever med behov for tilrettelagt undervisning og individuelle opplæringsarenaer. FASVO er en av 11 medlemsbedrifter i Østfold som tilbyr ulike yrkesmuligheter innen videregående opplæring. I disse dager starter 12 nye kandidater opp hos bedriften på Ørebekk.

Østfold Fylkeskommune har vært best i landet på å ta i bruk ordningen som kan vise til gode resultater. I tillegg til høstens 12 nye kandidater, starter 14 kandidater opp på sitt andre år i FASVO. Til sammen tilbyr medlemsbedriftene et stort spekter av forskjellige fagretninger, for øyeblikket ca 30 fag. FASVO tilbyr i år fagene salg, logistikk, IKT-service, kokk og barne- og ungdomsarbeider.

- Østfold fylkeskommune har satset på denne ordningen som er helt i tråd med nasjonale føringer om at ingen skal diskrimineres på grunn av tilretteleggingsbehov eller diagnose. Det er viktig å se at kandidatene kan dekke et behov ute i bedriftene, og blir en ressurs, forklarer Merete Blomberg, avdelingsleder lærekandidater og nestleder i FASVO.

Yrkesfaglig fordypning

Ungdom som starter opp som lærekandidater gjennomfører en periode med yrkesfaglig fordypning i den aktuelle bedriften. Yrkesfaglig fordypning (YFF) bidrar til å introdusere elevene for arbeidslivet, og er en del av vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. I denne perioden prøver de å kartlegge motivasjon, behov for tilrettelegging og interesse for lærefaget kandidatene har søkt læreplass i.

- I Østfold er det i dag 11 medlemsbedrifter, såkalte Vekstbedrifter, som alle er eid av kommunene. Sammen har bedriftene etablert et opplæringskontor, Okvekst, som er med på å koordinere fagopplæringen samtidig som de fungerer som et bindeledd mellom fylkeskommunen og lærekandidatene. En viktig oppgave for opplæringskontoret er å sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel fem og læreplanen i faget, fortsetter Blomberg

- I tillegg til mange interne arbeidsplasser har vi en del gode samarbeidsbedrifter der kandidatene utplasseres i kortere og lengre tid. Her er vi stadig interessert i nye bedrifter som kan være en god opp læringsarena og samtidig nyte godt av den ekstra ressursen en lærekandidat er.

Lærekandidaten har grunnkompetanse som mål for den videregående utdanningen. Etter fullført løp arrangerer Okvekst i samarbeid med Østfold Fylkeskommune en høytidelig utdeling av kompetansebrev for alle kandidater som har fullført læretiden.

For øyeblikket er ca 25 prosent av lærekandidatene utplassert i eksterne bedrifter. Disse følges opp individuelt av FASVO, som også er arbeidsgiver og de som betaler ut lønn til lærekandidaten. Om du tenker at dette kunne være noe for din bedrift, ta kontakt med Merete Blomberg hos FASVO.


FASVO

Pancoveien 8
1624 Gressvik

69 35 10 70