Pionéroppdrag for SIBE Anlegg

SIBE Anlegg, som er en del av Sikker Bemanning, sikret seg nylig sin første kontrakt med Aker Solutions. Nå har de mer enn 30 medarbeidere i sving på Stord, men håper de snart blir dobbelt så mange.

SIBE Anlegg har tidligere bidratt med personell til en rekke glideforskalingsjobber. Nå er de engasjert av Aker Solutions.
SIBE Anlegg har tidligere bidratt med personell til en rekke glideforskalingsjobber. Nå er de engasjert av Aker Solutions.

SIBE Anlegg som er en del av Sikker Bemanning AS sikret seg nylig sin første kontrakt med Aker Solutions. Nå har de mer enn 30 medarbeidere i sving med glideforskaling på Stord, men håper de blir dobbelt så mange om kort tid.

Arbeidet med verdens største havvindpark Hywind Tampen er i full gang på Stord, og SIBE Anlegg, som er kjent for å levere kompetent bemanning til støpe- og spesielt glideforskalingsjobber har vært med fra starten. Arbeidet skal pågå i 15 måneder. Først skal 20 meter av vindmølleskrogene støpes på Stord, før de slepes ut til Dommernes i Vindafjord for å støpe ytterligere 85 meter. Totalt skal det støpes 11 flytende betongskrog til turbinene som skal slepes ut til Snorre- og Gullfaks-plattformene for å forsyne olje- og gassproduksjonen med ren, fornybar energi.

Positive muligheter i 2021

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde med å lande en slik avtale. Aker Solutions er en krevende oppdragsgiver, og at vi kan bidra med bemanning viser at vi leverer kvalitet, sier prosjektleder Svein Perlestenbakken.

Han var tidligere ansatt i Veidekke Interform og har et betydelig nettverk i bransjen. Nå er han engasjert av SIBE Anlegg.

– Dette er et av de største enkeltprosjektene vi er i gang med nå, men vi har nylig fullført flere store prosjekter for oppdragsgivere som Bertelsen & Garpestad og Interform i 2020. 2021 blir et tøft, spennende år for hele bransjen, men vi ser positivt på de mulighetene som også byr seg, sier daglig leder i Sikker Bemanning, Tommy Harland.

Personlig oppfølging

– SIBE Anlegg håper å ekspandere i 2021 og vårt mål er å levere flere folk til glidestøping i hele Skandinavia. Vi har opparbeidet oss spisskompetanse på dette og forventer å komme inn på flere store prosjekter i år. Fortsatt er vi en liten aktør i en bransje som preges av store aktører. Vi leverer personlige tjenester, samtidig som vi har viktige nettverk og kan levere til de store oppdragsgiverne. Selv kjenner jeg en rekke personer etter en mannsalder i bransjen, noe jeg håper kan komme til nytte, sier Perlestenbakken.

SIBE Bemanning har tidligere levert folk til glideforskaling i forbindelse med byggingen av Operaen, Gardermoen og Deichmanske, blant annet.

Som i moderselskapet Sikker Bemanning vektlegger SIBE Anlegg personlig oppfølging fra start til mål, enten det er langsiktig planlegging av prosjekter, eller leveranse av erfarne og kvalifiserte arbeidere på kort tid.

Dekker 35 prosent

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW. Den flytende vindparken vil bestå av 11 vindturbiner, basert på en av Equinors havvindteknologier, Hywind. Vindparken antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med kraftig vind, vil denne prosentandelen bli vesentlig høyere.


Sikker Bemanning AS SIBE Anlegg

  Maridalsveien 300, 0872 Oslo

  22 65 14 05

  www.sibe.no

{/show}