Sterk vekst for Connect

DRAMMEN: Rekrutteringsbyrået Connect har spisskompetanse på flere bransjer og vokser raskt.

Connect Rekruttering AS i Drammen hadde en vekst på 25 prosent i 2015. De lykkes med sine kreative løsninger i et sterkt konkurransepreget marked og har offensive planer for 2016.

Rekrutteringsbyrået så dagens lys så sent som i 2012, men fant raskt sin plass i markedet med sin spisskompetanse innenfor flere bransjer. Etter bare drøyt tre års drift er de blant de større rekrutteringsbyråene lokalt, med sine syv ansatte.

- Vi har aldri hatt så stor ordrereserve og så gode prosjekter å jobbe med som foran 2016. Derfor ser vi svært optimistisk på fremtiden, sier en av partnerne Roger Abrahamsen. Han begrunner fremgangen med at de opererer i en aktiv region der det skjer mye innenfor bygg og anlegg, blant annet. Nettopp der har Connect en av sine fordeler gjennom en mangeårig opparbeidet kompetanse.

- Selv kommer jeg fra transport og logistikk og kjenner denne bransjen ut og inn, sier partner og daglig leder Astrid Skoglund. – Vi jobber bredt mot bedriftsmarkedet og har hele det sentrale Østlandsområdet som primært nedslagsfelt. Vi tilbyr i stor grad norskspråklige medarbeidere enten