Tilbyr FROG-kurs for å hindre utenforskap

I 70 år har Krapfoss Industrier (KIAS) jobbet med ulike konsepter innen arbeidsinkludering.

Bilde av to personer foran en rød vegg
Det var krevende for KIAS å sertifisere Fortuna HR som tilbyder av «FROG Leadership og livsmestring». Tor Bror Fredrik Kjærnes og Anette Nygårdsmoen.

Nå tar de samfunnsoppdraget et kvantesteg videre ved å tilby hjelp til ungdom og unge voksne i Mosseregionen som har falt utenfor skole og jobb. – Men vi er avhengig av å få med oss næringsdrivende, det offentlige og andre støttespillere for at det skal monne, sier administrerende direktør Tor Bror Fredrik Kjærnes og prosjektleder Anette Nygårdsmoen.

Kiasgruppen består av Hagtorn anleggsgartner AS, Kias Reklame AS og Fortuna HR AS. Sistnevnte tilbyr avklaring, arbeidsutprøving og kompetanseheving gjennom arbeidsrettede tiltak i samarbeid med NAV og Moss og Våler kommuner, og er Norges eldste arbeid- og inkluderingsbedrift.

Nå er Kiasgruppen også blitt sertifisert tilbyder av det anerkjente og veldokumenterte kurset «FROG Leadership og livsmestring», som den første i Mosseregionen. «FROG» er et gruppebasert program med inntil 12 deltakere, som gjennomfører 150 timer med identitetstrening i løpet av 25 dager. I tillegg følges de opp i tiden etter for å støtte dem i planen de har lagt. Alt handler om å bygge selvfølelse og få fram de iboende kvalitetene hos deltagerne.    

 – Det er ingen hemmelighet at unge som havner i utenforskap er en økende samfunnsutfordring også i vår region. Om man faller utenfor jobb eller skole, kan veien tilbake være både lang og tøff. Vi gjør deltakerne rustet til å sette seg mål og tørre å ta de første stegene, forteller Kjærnes.

I løpet av kurset skal deltagerne gjennom ulike moduler og øvelser hvor de jobber mye med seg selv. De må blant annet ta tak i de store og vanskelige spørsmålene «hvem er jeg?», «hva vil jeg?» og «hvor skal jeg?». Målet er å gå rettledning og motivasjon til hvordan man kan begynne på sitt eget livsprosjekt.

 Ville gjøre noe mer

 Bak denne nye og store satsingen, ligger et brennende ønske om å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Da jeg startet i jobben her i Kiasgruppen for tre år siden, luftet jeg tanken om hvordan vi kunne bidra med noe mer ut over alt vi allerede gjør.

Praten slo raskt rot i organisasjonen, og ord ble til handling.

- Vi ble enige om å prøve å få til et tilbud til de som befinner seg i alderen 16-30 år, og som trenger en utstrakt hånd for å komme videre i livet. Jeg visste også av erfaring at det finnes et stort menneskelig engasjement i næringslivet, og mange vil gjerne bidra økonomisk til samfunnsnyttige prosjekter. Med det som bakteppe, begynte vi å søke etter på hvilke kjente metoder som fantes, og som kunne adopteres til vårt prosjekt.

Valget falt på den Skien-baserte sosiale entreprenøren «Lyk- z & døtre», som blant annet har utarbeidet suksessprogrammet «FROG Leadership og Livsmestring».

- De bruker forskningsbaserte metoder, og kan vise til svært gode, dokumenterte resultater for deltagerne. En stor andel av ungdommer som går gjennom deres program, får til varig endring og kommer tilbake til samfunnet gjennom ansvarliggjøring og mestring, sier Nygårdsmoen. – Et slik tilbud ønsket vi oss for de unge, også her hos oss.

Viktige støttespillere

 I tillegg til å tilby egne kurs, sertifiserer også «Lyk- z & døtre» organisasjoner som vil tilby deres modell. Det krever opplæring av instruktører, og det krever ikke minst kapital.

- Det var en investering vi ikke hadde økonomi til, og vi måtte ut for å snakke med næringslivsaktører med samme mål som oss, og som har økonomi til å kunne bistå, forteller de.

De ble møtt med åpne armer hos Sparebank 1 Østfold og Akershus, som responderte raskt og innvilget midler til kompetanseutvikling fra sitt gavefond. I tillegg har Sparebank 1 Stiftelsen Østfold og Akershus innvilget støtte over en treårig periode, som i sum gjorde det mulig å gjennomføre sertifiseringen og lisensieringen på senhøsten i fjor, samt tilrettelegge et egnet lokale.

- Som en del av sertifiseringen, måtte vi gjennomføre et ordinært kurs her hos oss, sier Nygårdsmoen. - Selv om fristen var kort, klarte vi å fylle kurset med 12 relevante, lokale deltagere. Det ble en utrolig flott opplevelse å se hvordan de blomstret i løpet av de 25 dagene, og hvordan gruppedynamikken fungerte. Alle heiet på hverandre, og om det var noen som ikke dukket opp til kursstart, ble de fort etterlyst av de øvrige. Bare å ha noe å stå opp til og føle tilhørighet, tente en gnist hos mange. Flere har virkelig tatt tak i livet sitt, og våger nå å tro på en god framtid.

- Vi er nå tre ansatte med lisens som fullverdige FROG-trenere, samt en som har gjennomført grunnkurset for å lære prinsippene, og vi har ambisjoner om å kunne gjennomføre minst to kurs årlig. Trenerne sitter ikke på svaret, men styrer aktiviteten som vil hjelpe dem på veien mot en varig endring, påpeker hun.

Trenger støttespillere

- Det er mange måter å støtte oss på. Det vil være naturlig at NAV tilbys noen plasser de kan øremerke aktuelle tjenestebrukere. Bedrifter kan for eksempel bidra med en søknadsbasert stipendordning hvor de dekker avgiften til en eller flere deltagere. Eller man kan donere penger som øremerkes for kursene, sier Kjærnes.

I følge selskapet Vista Analyse koster hver unge person som faller utenfor arbeidslivet samfunnet for mellom 17 og 20 millioner kroner i løpet av et arbeidsliv. Det viser den samfunnsmessige verdien i å redusere utenforskap og få de unge tilbake på skolebenken og ut i arbeidslivet.

- Minst like viktig, er at deltagerne mestrer- og trives i eget liv, som er den beste folkehelsen. Å få unge til å delta på FROG-programmet, gir dermed en vinn-vinn-situasjon for alle.

- Og et litt mer inkluderende og varmt lokalsamfunn!


«SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har som viktigste mål for vår gavepolitikk å bidra til økt samfunnsdeltagelse for unge og utsatte grupper. Over 60% av våre gavemidler går direkte eller indirekte til dette formålet.

Dette er for å hjelpe de som av en eller annen grunn for tiden ikke mestrer livet fullt ut, og dermed står i fare for å komme i varig utenforskap. Kan vi bidra til å forhindre dette, har det også stor verdi for samfunnet forøvrig.

Vi erkjenner at utfordringene er økende i vår region, og det offentlig har ikke virkemidler som hjelper alle.

Derfor ser vi etter, og støtter, aktører som har vist gode resultater og som har ambisjoner om å få til enda mer på dette området. Kiasgruppen med FROG-programmet er en slik kombinasjon, med et meget godt team og et anerkjent program.  Allerede etter første fase ser vi lovende resultater, og er innstilt på å støtte programmet videre i tre år. Vårt ønske er at resultatene også skal bidra til økt samarbeid med blant andre kommunen og NAV for at tilbudet skal kunne utvides og gis til flere.»

Simen Hesleskaug, daglig leder i Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus