20 år med elektriske fordelingssystemer

Gjennom 20 år har Moss Automation forsynt proffmarkedet med elektriske fordelingssystemer, drevet av stolthet for faget og et intenst ønske om å levere høy kvalitet. Det har gjort selskapet til en naturlig samarbeidspartner for regionens installatører og elektroentreprenører.

Bilde av en kvinne som arbeider
Fordelingsskapet er selve hjertet i bygget, og dyktige ansatte sørger for at tavlen oppfyller prosjektets krav og spesifikasjoner. På bildet ser vi Ruth Daniela Aasvestad i arbeid.

All produksjon skjer i bedriftens lokaler i Varnaveien.

– Her både prosjekterer, designer og bygger vi tavler etter kundenes spesifikasjoner, forteller daglig leder Tor Horpestad.

Han er en av flere som sto bak etableringen av Moss Automation i 2004, mange av dem er fortsatt knyttet til selskapet. I dag er de totalt 19 ansatte, inklusive tre prosjektledere, og har for lengst inntatt posisjonen som en ledende tavlebygger i Østfold og Follo. Mange av regionens store installatørbedrifter bruker Moss Automation fast, nettopp fordi de vet at de er til å stole på og at det blir som avtalt. 

Alle typer oppdrag

Moss Automation leverer løsninger på en rekke områder:

  • Industriløsninger
    Tavler for kraftverk, landbasert industri og offentlige anlegg
  • Installatørløsninger
    Hovedtavler, underfordelinger og strømskinnesystemer til sykehus, skoler, lager- og industribygg, kjøpesentre, boligblokker samt private og offentlige kontorbygg
  • Maritime løsninger
    Topp moderne hoved- og underfordelinger og MCC-paneler til olje og gasstankere, samt styringstavler for alarmsystemer, motorer og annet maritimt utstyr

– Selv om også vi naturligvis har vært gjennom både opp- og nedturer, kan vi se tilbake på 20 år med solid drift og god utvikling. Vi har alltid klart å levere i tråd med kundens forventninger, både i forhold til kvalitet og leveringspresisjon, takket være dyktige ansatte og gode rutiner. I tillegg evner vi å kaste oss fort rundt ved behov. 

Moss Automation AS har i alle år vært sertifisert i henhold til ISO 9001, en standard som bekrefter deres sterke fokus på kvalitet. 

En del av KAMIC Group

Høsten 2020 ble Moss Automation en del av KAMIC Group, et privateid svensk konsern som kjøper og utvikler teknologiselskaper innenfor utvalgte nisjemarkeder. En strategisk riktig beslutning, understreker Horpestad.  

– Gjennom oppkjøpet har vi blitt en del av et større internasjonalt konsern og får tilgang til verdifull kunnskap, relasjoner og strukturell støtte. Samtidig har beholdt vår lokale tilstedeværelse og -beslutningsmyndighet, slik at vi fortsatt har korte beslutningsveier og er like tett på våre kunder som før. Det har i sum gjort oss til et enda mer solid selskap, som gagner både våre kunder, leverandører og ansatte. 

Rivende utvikling

Tavlebyggefaget har lenge vært et fag i rivende utvikling, parallelt med at stadig ny teknologi blir tatt i bruk. Ikke minst har de måttet tilpasse seg økende bruk av automatisering og smarte systemer, samt kravene til energieffektivitet og bærekraft. 

– I tillegg har kravene til dokumentasjon økt betraktelig de siste årene, som betinger transparent drift og tilgjengelig informasjon om hver eneste komponent som benyttes. Vi er stolte over at vi har evnet å fornye oss kontinuerlig, og har således hele tiden kunnet vært faglig i front i bransjen. Vi har stor kapasitet. Om flere ønsker å samarbeide med en profesjonell og erfaren leverandør av tavler og ingeniørtjenester, er det bare å ta kontakt!