PAS Ingeniører med ny avdeling innen laserskanning

Laserskanning gir høy grad av nøyaktighet. Det er viktig i alt fra konstruksjoner og bygningsmasse til landskapsmåling, tunneler og militære kjøretøyer.

Laserskanning gir høy grad av nøyaktighet. Det er viktig i alt fra konstruksjoner, bygningsmasse til landskapsmåling, tunneler og militære kjøretøy. Dette har blitt et nytt satsingsområde for PAS Ingeniører i Sarpsborg.

PAS Ingeniører AS tilbyr ingeniørtjenester til privat og offentlig sektor hovedsakelig innen bygg- og anleggsvirksomhet. Nylig har de opprettet en ny avdeling med fokus på 3D-skanning og fotogrammetri innen landmåling og Scan 2BIM – bygningsinformasjonsmodellering. I dag teller de 13 ansatte og holder til i Sarpsborg, med en avdeling også i Vestby.

Hovedfokus

Nylig har de tatt i bruk ny og spennende teknologi innen 3D-skanning, som åpner for langt mer nøyaktig måling og flere bruksområder både innen bygg, infrastruktur og objekter.

– Dette er laseskanning med høy grad av nøyaktighet. Med laserskanning lager vi nøyaktige og detaljerte 3D-modeller av nåværende situasjon – den perfekte metoden for å lage kopi av konstruksjoner, infrastruktur, gjenstander og terreng. Dette er kjent som “Scan to BIM”.  Vi benytter også drone i prosjektene våre; med innsamlet data fra droner kan vi utarbeide en punktskymodell av terrenget ved hjelp av fotogrammetri. Denne oppmålingsmetoden har mange bruksområder, og er best egnet for åpne områder med lite vegetasjon, som for eksempel deponier, massetak, steinbrudd/pukkverk eller bygge- og anleggsplasser, forklarer Kane Mahrofzade, markedsansvarlig og prosjektleder hos PAS Ingeniører.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Martin Kamperhaug samler og restaurerer seilbåter i 1/2-tonnklassen fra 1983 over hele Europa til 40-årsjubileumsregatta på Hankø i 2023. Kongens «Fram VIII» er én av dem. Til hjelp for å sjekke klassekategorien på båtene, har de brukt PAS til å 3D-skanne skrogene. Her ser du Kane Mahrofzade foran Fram VIII.


Forsvaret og Staten

Ingeniørkontoret jobber med store og spennende kunder, og har sikkerhetsklarering på høyt nivå. Det kommer godt med etter at de vant en ny kjempekontrakt.

– Ja, nylig vant vi en stor kontrakt med Forsvaret. Vi utfører også landmåling og BIM for det nye regjeringskvartalet, der vi er innleid av entreprenøren som har byrom-kontrakten, Agaia. Begge deler med meget strenge krav til sikkerhet. I det hele tatt har vi mange jobber for Staten og det militære, fortsetter Rune Hedman, daglig leder i bedriften.

– Samtidig har vi blant annet oppdrag innen landmåling og setningsmåling for Cowi, Rambøll, Statens vegvesen, Hæhre, Agaia, og Park og Anlegg etc.

Søker ansatte med 3D-kompetanse

Med ny avdeling og ny teknologi øker også oppdragsmengden, og dermed behovet for flere ansatte. Denne gangen innen laserskanning:

– Vi har høye ambisjoner for utnyttelse og videreutvikling av teknologi for bruk av BIM i våre prosjekter. Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø, gode muligheter for utvikling og spennende og varierte oppgaver. Ta kontakt om dette kan passe deg, oppfordrer Hedman avslutningsvis.


PAS Ingeniører AS

  Klokkergårdvn. 16, 1711 Sarpsborg

  954 10 161

  www.pas-as.no

{/show}