Tester ut sykehusløsninger via nettbrett

SARPSBORG: Ved det nye østfoldsykehuset kan entreprenørene prøve ut løsninger via eget nettbrett før de er gjennomført.

Ved det nye østfoldsykehuset kan entreprenørene prøve ut løsninger via eget nettbrett før de er gjennomført. Det er en såkalt BIM-modell og ny programvare som gjør dette mulig.

Kalnes er det første store prosjektet hvor åpen BIM blir gjennomført i sin helhet, og erfaringene vil bli ført videre til nye sykehusprosjekter i fremtiden.

Dette er BIM

BIM er en forkortelse for Bygnings-Informasjons-Modellering. Dette gir en 3D-basert datamodell hvor hvert enkelt objekt i bygningen beskrives med egenskaper og relasjoner til andre objekter i bygget. Det betyr at det er mulig å teste ut lokaler, plassering av løsninger og lignende før tiltakene blir utført. BIM gjør det mulig å bygge et virtuelt prøvehus eller en prototype, hvor alle forhold kan sjekkes ut. I modellen kan man bevege seg rundt i bygget, peke på bygningsdeler og få vite hva de består av og hvilke egenskaper de har.

Åpen BIM

Åpen BIM er en standard for å utveksle BIM-modeller. Det gjør at aktørene i et byggeprosjekt kan bygge videre på de modellene som allerede er laget av andre aktører, uten å måtte legge inn samme informasjon en gang til. Dette gjør det også mulig å sette sammen modeller fra alle aktørene slik de kan benyttes til visualisering, koordinering, samordning og kontroll av prosjektet.

Når byggeprosjektet står ferdig, knyttes all dokumentasjon fra byggefasen til BIM-modellen, slik at man i driftsfasen kan benytte modellen til lett å finne fram dokumentasjon som trengs for drift og vedlikehold.

Streames til nettbrett

I byggeprosessen kan brukerne streame 3D-modellen rett til eget nettbrett. Denne teknologien gjør det enkelt å kommunisere raskere og bedre enn tidligere, og alle endringer i prosjektet blir automatisk oppdatert slik at alle får tilgang til samme informasjon.

Det er streaming-teknologien som gjør at man kan stole på at alle har siste versjon, og man slipper å kopiere og administrere modellen på et stort antall enheter. Samtidig er man sikret mot at modellen kommer på avveie, den ligger ikke kopiert ut på mange mobile enheter. 

Les mer om sykehusprosjektet i neste nummer av Næringsliv i Østfold og Follo.