fbpx

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

Elektroarbeidet ved det nye storsykehuset i Sarpsborg har vært et samarbeidsprosjekt mellom fem Bravida-avdelinger i Norge og Sverige.

- Dette kan være starten på en helt ny måte å løse store kontrakter på for Bravida, sier prosjektsjef Erik Dobloug. Han er godt fornøyd med hvordan medarbeiderne har gjennomført de omfattende arbeidene.

Unikt samarbeid

Elektrokontrakten ved det nye sykehuset er på 284 millioner kroner, og Bravida Øst lokalt kunne ikke tatt på seg en slik jobb alene. Derfor har de delt kontrakten i fem like ansvarsdeler, der Bravida-avdelingene i Sarpsborg, Fredrikstad, Oslo, Göteborg og Halmstad eier 20 prosent hver.

- Det er første gang Bravida samarbeider over grensene på denne måten, men det frister til gjentakelse. Det har fungert meget bra, og vi vil faktisk bruke kortere tid enn først beregnet. Det er takket være god logistikk og elektrikere som har vært innstilte på å jobbe effektivt og holde tidsfristene, sier Dobloug.

God logistikk

Elektrokontrakten inneholder ikke spesielle utfordringer for Bravida, men det har vært kolossale mengder av alt, og det har vært en utfordring i seg selv. Det dreier seg om blant annet 17.000 datapunkter og montering av 18.000 lysarmaturer.

- Sykehusbygget er på hele 85.000 kvadratmeter, fordelt på 4.300 rom og det blir derfor mange gjentakelser. Vi fant en god logistikkløsning med to personer på heltid som har fraktet materiell inn til våre elektrikere hele tiden. Det har vært en suksess og et stort bidrag til at vi har spart mye tid.

Omfattende backup

Et sykehus er underlagt noe spesielle krav når det gjelder jording og sikkerhet. Rom med hjertenære funksjoner er jordet som Gr. 2 rom, det vil si at alle metalldeler jordes for seg.

- I tillegg er det etablert tre kraftforsyninger, med andre ord ett regulært nett, ett nett med generatorbackup og ett med batteri-backup.  Bravida har også levert komplett datarom og omfattende brannvarslingssystemer. Vi er ferdige til jul, men deretter blir det omfattende testing før alt kan tas i bruk, sier Erik Dobloug.