fbpx

Opplærings- og kvalifiseringsbedriften Unikom er med sin enestående kompetanse og produktkvalitet innen mekanisk industri en viktig rekrutteringskilde og en attraktiv samarbeidspartner i Nedre Glomma-regionen.

Unikom AS på Råbekken i Fredrikstad er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår med å få folk tilbake i jobb. De opererer på oppdrag fra NAV og er eid av Råde, Hvaler og Fredrikstad kommuner.

– Vårt hovedmål er å tilbakeføre arbeidssøkere til det ordinære arbeidsmarkedet i samarbeid med den enkelte, ved hjelp av tilrettelagte programmer for avklaring og kvalifisering. For å nå våre mål må vi være istand til å gjennomføre grunnleggende kvalifisering av aktørene i et arbeidsmiljø, og er avhengig av samarbeide bedrifter. Målet er å få de ut i jobb igjen permanent, forklarer administrerende direktør i Unikom AS, Fred Magne Jahnsen.

Store på mekanisk industri

Unikom AS mottar ikke tilskudd og må konkurrere på lik linje med andre konkurrerende bedrifter. I tillegg til å være store på mekanisk industri, med spesialisering innen rørbøying, robot- og manuellsveis, har de også en avdeling med redesign av alt fra brukte sykkelslanger, brannmannuniformer til redningsdrakter som blir til lekre resirkulerte produkter. De kaller det “oppsirkulert”. Men det er det mekaniske verkstedet som bærer hovedtyngden.

– Vi produserer mye for skolemarkedet , som pulter, stoler, hyller, skap og benker. Vi er ekstra stolte av elevpulten vår, som er den første av sitt slag som er svanemerket. Den produserte vi 12 000 av i 2017. I tillegg lager vi både mobile og stasjonære personlifter som avlaster pårørende og helsepersonell, fortsetter Jahnsen.

Unikom har til sammen 31 tiltaksplasser der 25 er for arbeidsforberedende trening inntil ett år, og seks på permanent basis. Av de 25 er flere utplassert i ordinære bedrifter. Unikom har også en egen kurs- og attføringsavdeling som i hovedsak er tilrettelagt for å ivareta arbeidssøkere via NAV, men betjener også privatpersoner og bedrifter som ønsker å få egne tilrettelagte tilbud.


Unikom AS

Råbekksvingen 9
1617 Fredrikstad

69 35 58 00

www.unikom.no