Accelerator har signert rekordmange kunder

God kommunikasjon mellom salgs- og trafikkavdelingen får mye av æren for en historisk god start på året for logistikkselskapet Accelerator.

Gruppebilde av 11 ansatte
Det gode samarbeidet mellom salgsavdelingen og trafikkavdelingen kan ta mye av æren for Accelerators suksess.

2024 har startet best mulig for logistikkselskapet Accelerator på Skjetten i Lillestrøm kommune. Bedriften har aldri signert så mange nye kunder i løpet av årets to første måneder.

– Det er rekord, sier en fornøyd salgssjef Tom Ulrik Torgersbråten i Accelerator. Han gir mye av æren til det ypperlige samarbeidet Accelerator har etablert mellom salgsavdelingen og trafikkavdelingen.

Han bryter det ned for oss.

– Salg er frontlinja. Det er de som henter inn nye kunder. Trafikkavdelingen vår kan også kalles en ettermarkedsavdeling som skal ivareta avtalene vi har med kundene som er signert.

Nye kunder i høyt tempo krever mye god internkommunikasjon.

– Vi har ukentlige møter mellom avdelingene, i tillegg til at vi enkelt kan bevege oss mellom avdelingene og gi direkte beskjeder. Det er viktig at trafikkavdelinga har god informasjon om hvilke nye kunder som er på trappene.

– Da bruker de kortest mulig tid på å komme i gang med kundene. Samtidig skal dette balanseres for å ivareta eksisterende kunder, og som har stått last og brast med oss gjennom mange år, forteller Torgersbråten.

Øker i vanskelige tider

Salgssjefen i Accelerator har noen overordnede tanker om hvordan det er mulig å ha framgang i en tid der kriseforståelsen i samfunnet er stor.

– Til tross for økt rente og prisstigning ser det ut som verden har stabilisert seg på en ny normal. I dag blir folk overrasket hvis strømregninga er under fire tusen, fyller tanken hvis dieselen koster nitten kroner, og det er fram med Sinsen skolekorps hvis renta går ned en kvarting. Et munnhell sier at vaner er vonde å vende. Torgersbråten snur på det.

– Jeg pleier å si at vaner er det enkleste å forandre på. Folk tilpasser seg raskt de nye tidene.

Det er det store bildet. Viktigere for hverdagen hos logistikkselskapet på Skjetten, er det hvordan selskapet har rustet opp i møtet med utfordringene. 

– Du skal lete lenge etter eiere og styre som gir så rause vilkår for at selskapet skal utvikle seg. Accelerator er rett og slett en fabelaktig arbeidsplass.

Splitter nytt trafikkstyringssystem

En sentral faktor i den pågående suksessen er at Accelerator har fått på plass nye systemer.

– Vi bytter nå hjernen i bedriften vår ved å få på plass et nytt trafikkstyringssystem – TMS-system. Med det på plass blir Accelerator mer automatisert.

– Det vil merkes fort. Tilgangen på informasjon blir hvassere og mer punktlig. Vi får ut langt mer differensiert informasjon som både vi og kundene nyter godt av. Det ligger grundig arbeid bak en så stor overgang.

– Logistikksjefen vår, Martine Møller, har jobbet intensivt med dette i tre kvart år. Det har vært mye interntilpasning og feilsøking. Med det nye TMS-systemet på plass har Accelerator enda et gir i å oppfylle sin forretningsstrategi.

– Vi er ikke billigst, vi er best. Er du ute etter billig frakt er ikke vi nødvendigvis riktig leverandør. Hvis det er kvalitet som er i fokus derimot, er Accelerator logistikkselskapet man ønsker å være kunde oss.

– Vi selger riktig betalte sjåfører med utstyr som tåler norsk vinter og som har alle de sosiale og økonomiske aspektene ivaretatt.

Rekrutterer salgstalenter med driv

I en tid der mange bedrifter nedbemanner går Accelerator motstrøms.

– Vi skal forsterke trafikkavdelingen med én eller to nye ansatte i løpet av året. Vi ser at veksten kommer og vil være klare for den. I tillegg blir lager og terminal forsterket. Vi styrker også vår toll-avdeling, for å imøtekomme nye krav og regler.

– Vi gjør forbedringer nå, med mål om å øke omsetningen over tid. Enhver økonom ville sikkert protestert mot å øke bemanningen først, men det er en investering vi er villige til å ta.  Vi håpet vi skulle klare å nå 115 millioner i omsetning i fjor. Det klarte vi ikke, men vi klarte å repetere fjoråret.

I år er blikket igjen hevet.

– Vi sikter på nytt mot 115 millioner, og i år skal vi klare det. I løpet av de fire årene jeg har vært her, har det aldri vært mer trøkk på antall nye kunder. Strategien for å rekruttere selgere er annerledes enn hos mange andre selskaper.

– Vi rekrutterer ikke selgere fra logistikkbransjen. I stedet engasjerer vi medarbeidere ut fra vilje, drivkraft og talent for salg. Det er motiverende og spennende å ha en framoverlent strategi.

– Jeg syns det er veldig spennende og givende at vi klarer å ha en organisk organisasjonsutvikling som ikke handler om å legge ut jobbannonser på Finn.no.

Utvider til hele Norge

Accelerator utvider nå nedslagsfeltet sitt i Norge.

– Vi har vi gått fra å være lokal speditør, til å bli nasjonal aktør som kan ta seg større jobber over hele landet. Det er en glidende overgang i tråd med selskapets filosofi.

– Vi bygger stein på stein. Gi oss to til tre år til så skal vi ha salgskontorer på plass flere steder i Norge.

Salgssjefen peker på at Accelerator de siste årene har flatet ut hierarkiet og blitt en mer inkluderende bedrift som ett av suksesskriteriene for at bedriften vokser.

– Det er svært kort vei mellom beslutning og gjennomføring. Vi kan bestemme oss for noe på mandag, og gjennomføre det på tirsdag. Den dynamikken kommer kundene til gode.