Bærekraftig og miljøvennlig emballasje

LANGHUS: Med over 200 transportoppdrag daglig til 900 kundelokasjoner holder NLP orden på 12 millioner paller og 14 millioner plastkasser i året. Det geniale retursystemet tjener både kunde, miljø og sluttbruker på.

Kim  Louise Soleng, Prosjektsjef og miljøansvarlig hos NLP. viser frem lagerrommet som håndteres helautomatisk av  AGVer (Automatic Guided Vehicle).
Kim Louise Soleng, Prosjektsjef og miljøansvarlig hos NLP. viser frem lagerrommet som håndteres helautomatisk av AGVer (Automatic Guided Vehicle).

Med over 200 transportoppdrag daglig til 900 kundelokasjoner holder NLP orden på 12 millioner paller og 14 millioner plastkasser i året. Det geniale retursystemet tjener både kunde, miljø og sluttbruker på.

NLP har som mål å bidra til å skape bedre og mer optimaliserte forsyningskjeder - ved  bruk av deres gjenbrukspaller og -kasser hjelper de kundene å flytte varer effektivt, trygt og rimelig gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

- Det store miljøgevinsten ligger i retursystemet og gjenbruket der den erstatter engangsemballasje - jo mere kassen brukes jo større gevinster og miljøfordeler. Vi jobber ut fra en sirkulær forretningsmodell, og noe av hemmeligheten er at vi hele tiden har kontroll på kassen og pallen. Den forsvinner ikke i naturen, men returnerer til oss, forklarer Kim Louise Soleng, Prosjektsjef og miljøansvarlig hos NLP.

Gjenbruk er det mest optimale

NLP har utviklet et web basert system for registrering/bestilling av lastbærere. Enkle bestillingsrutiner og et godt logistikksystem gjør at de har en svært god leveringssikkerhet. Etter bruk returnerer de til det store anlegget på Langhus, der de vaskes, sorteres og om nødvendig repareres. Det aller meste av jobben gjøres av AGVer (Automatic Guided Vehicle), slik at store lagerrom håndteres helautomatisk.

- Plastkasser og -paller tar mer og mer over for enveisemballasje som EPS (isopor), tre og bølgepapp. Alt vi har i dag er 100% gjenvinnbart, og snart har vi også et system som kverner opp kasserte kasser som igjen kan brukes i produksjon av nye. NLP og er i en prosess med å se på en ny NLP plastkasse som kan erstatte EPS kassene som sjømatnæringen benytter i dag. Det går jo enormt mange slike EPS kasser med laks og hvitfisk ut fra Norge. VI har som mål å lage en felles løsning for bransjen i samarbeid med bransjen.

Bli en grønnere bedrift

Velger man NLP plastkasser eller NLP plastpaller er man samtidig med på å spare miljøet og bli en grønnere bedrift;

- Tester utført av Østfoldforsk viser at vi plastpallen vår reduserer CO2 utslippet med 31 % sammenliknet med en trepall. For å illustrere dette; Om sjømatnæringen erstatter 10 millioner EPS-kasser med gjenbrukskasser så vil man få 65% lavere CO2 –utslipp, tilsvarende 1.700 tonn CO2.


Norsk Lastbærer Pool AS

Fugleåsen 7
1405 Langhus

815 68 999