Bring Warehousing åpnet ny storstue i Drøbak

En god blanding av det digitale og det manuelle gjør Bring Warehousing sine nye lokaler i Drøbak til det ypperste du kan finne innen lager og distribusjon i dag. 

Med det nye bygget på plass kan Bring Warehousing nå vise til hele 200 000 kvadratmeter lagringsplass totalt i Skandinavia
Med det nye bygget på plass kan Bring Warehousing nå vise til hele 200 000 kvadratmeter lagringsplass totalt i Skandinavia
Med det nye bygget på plass kan Bring Warehousing nå vise til hele 200 000 kvadratmeter lagringsplass totalt i Skandinavia.

– Her har vi 18 000 kvadratmeter å boltre oss på, sier administrerende direktør Stefan Einarsson og slår ut med armene mens han viser oss Bring Warehousings splitter nye lokaler ved Drøbak i Frogn kommune. Selskapet flyttet inn i nyetablerte Oslo Logistikkpark Drøbak rett over nyttår.

– Med det nye bygget på plass kan vi nå vise til hele 200.000 kvadratmeter lagringsplass totalt i Skandinavia.

Som eiendomsmeglere sier i amerikanske filmer, handler det selvfølgelig også om «location, location, location». 

– Lokasjonen i Drøbak er svært god med nærhet til E6 og kun 20 minutters reisetid til Oslo. Det er for eksempel korte reisevei enn fra Vestby der mange distributører har lagt lagrene sine. Vi gleder oss nå til å utvikle anlegget videre, sier en stolt CEO.

Nær tredobling av arealet

De nye lokalene i Oslo Logistikkpark Drøbak innebærer både en flytting og en utvidelse.

– I første fase flyttet vi samtlige kunder fra vårt tidligere lager på Trollåsen i Nordre Follo. Mange av kundene og våre ansatte har vært i samme lokaler i flere tiår, og har vært svært engasjert i å utforme de nye lokalene.

Med en nesten tredobling av lagerplassen, har Bring Warehousing god mulighet til også å ønske nye kunder velkommen til Drøbak.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Bildet: – Vi har mange av de største merkevarene i norsk varehandel og industri på våre lager. Vi håndterer vareflyt fra alt fra store palleforsendelser av næringsmidler, til småplukk av sminke og mote-produkter for nettbutikker, forteller Stefan Einarsson.

– Sist måned flyttet vi inn virksomheten for en stor ny kunde. Vi jobber også med flere potensielle kunder for innflytting i løpet av våren.

Gode kunderelasjoner og godt omdømme er sentralt for Bring Warehousing. Det ser de resultatene av nå.

– Vi opplever stor interesse fra nye kunder som er nysgjerrige på våre lagrings- og distribusjonsløsninger, forteller Einarsson.

Tilbyr kundene fleksible priser

Kjært barn har mange navn. Løsningen i det nye lageret i Drøbak går både under navnet Bring Warehousing og Bring Shelfless.

– Det går litt om hverandre. Poenget er at vi tilbyr tjenester innen tredjepartslogistikk. Dette betyr at aktører kan outsource sine lagerfunksjoner til oss, der vi tar imot varer, administrerer lagringen, plukker, pakker og sender ut varene for kunden.

Det er fordeler å hente både for leverandør og kunder.

– Dette gjør at kundene får variable kostnader. De trenger derfor ikke å betale for et helt lager dersom de skulle skalere ned eller effektiviserer virksomheten sin.

Fleksibiliteten kommer kundene til gode i tider med inflasjon, renteøkning og forstyrrelser i verdenshandelen som følge av krig og konflikt.

– Hos oss betaler de for den plassen og de tjenestene de bruker. De slipper derfor kostnader knyttet til overflødig plass og for mange lagermedarbeidere.

Outsourcing av logistikk-delen er for mange en nødvendig del av det moderne næringslivet.

– Ved å ha en profesjonell logistikkpartner med fullt integrerte systemer, kan kundene fokusere fullt ut på sine produkter og vekst.

Noe er best på gamlemåten

Det nye lageret er topp moderne innen sin sjanger. Men det er enkelte ting som fremdeles gjøres best på gamlemåten.

– Full automatisering og løsninger som Autostore finner du på flere av våre andre lagre. Her i Drøbak går det fortsatt mye i plukking og henting med gaffeltrucker.

På systemsiden er det imidlertid høyteknologisk.

Artikkelen fortsetter nedenfor

– Et slikt lager stiller høye krav til digital teknologi. Det er viktig at all informasjon som er her også er i kundens systemer til enhver tid.

Det gjelder artikkelinfo, saldo, og alle data om inn- og utgående varer.

– Vi er også stolte over at det er første logistikkbygget i Norge som har eget lokalt 5G-nettverk, som blitt utarbeidet sammen med Telia. Det skal sikre svært god stabilitet for papirløse vareflyten fra a til å.  

Det kommer sannsynligvis noe mer automasjon i Drøbak også.

– Men i dag er det sentrale er å være fleksible for kunders behov og også kunne tilpasse oss for varer og behov som ikke er helt standard. Vi har for eksempel utviklet en løsning sammen med en kunde, som innebærer en ny rampe som forbedrer muligheten til sidelasting og -lossing av varer.

Grønt bygg med solceller på taket

Som fargen på logoen indikerer, har Bring Warehousing grønt fokus.

– Vi legger vekt på bærekraftig verdiskapning. Her i Drøbak har vi utviklet et svært energieffektivt bygg med et BREAAM-sertifisering Very Good, solcelleanlegg på taket og god tilrettelegging for el-sykler.

Alt for å oppfylle selskapets visjoner.

– Vi har som hovedmål å være kundens absolutte førstevalg. Vi skal være ledende på teknologi og innovasjon, best på bærekraftig verdiskapning og være den mest attraktive arbeidsplassen for våre ansatte. 

Motivasjonen kommer fra selskapets følelse av samfunnsansvar, men også fra politiske reguleringer ovenfra og forventinger fra kundene nedenfra.

– Det kommer krav fra selskapene som benytter seg av våre lagre, om å være en del av det grønne skiftet. På den måten blir vi sammen en drivkraft i omstilling lavutslippssamfunnet.

Avtaler med store aktører

Når man går rundt i lageret i Drøbak befinner man seg i et mikrokosmos av velkjente og veletablerte aktører i norsk varehandel.

– Vi har mange av de største merkevarene i norsk varehandel og industri på våre lager. Vi håndterer vareflyt fra alt fra store palleforsendelser av næringsmidler, til småplukk av sminke og mote-produkter for nettbutikker.

Bring Warehousing har spesialisering for de ulike lagrene.

– Her i Drøbak er vi spesialisert på B2B med høy kostnadseffektivitet og fleksibilitet for viss ukuranse, med uteområder og blokkstablingsareale, i kombinasjon med mer standardiserte reoler og småvarehyller.

Kommunikasjon og samarbeid på alle nivåer av organisasjonene er en viktig komponent i selskapets suksess. 

– Vi samarbeider alltid tett med kundene på både strategisk, taktisk og operativ nivå, for å sikre felles utvikling og langsiktige partnerskap med kundene

Sammen utvikler de komplette løsning for lagring og distribusjon tilpasset hver enkelt kunde.

– Det er tøff konkurranse i markedet. Men vi i Bring Warehousing har en stor fordel med tanke på helhetlige løsninger i kraft av vår nærhet til både Posten og Bring, selv om vi også benytter oss av andre transportselskaper når det er behov for det, understreker Einarsson.