Buss én dag i uken kan gjøre underverker for trafikken

Tidligere i år ble kollektiv-tilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad endret. Det har gjort hverdagen til Jonas Larsen mer effektiv.

Tidligere i år ble kollektiv-tilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad endret. Det har gjort hverdagen til Jonas Larsen mer effektiv.

Siden 1965 har bruken av personbil blitt femdoblet, ifølge Statistisk sentralbyrå. For å nå målene om å få flere bilister til å gå, sykle eller reise kollektivt, har Østfold fylkeskommune tatt grep.

– Hvis alle benytter en annen reisemåte enn bil bare én dag i uken, vil køene i rushtiden reduseres med 20 prosent, sier Kjetil Gaulen, markedssjef i Østfold kollektivtrafikk.

Han understreker at det vil utgjøre en stor forskjell for de som virkelig har behov for å bruke bilen, for eksempel småbarnsforeldre som gjerne skal hente og levere på flere ulike steder.

– Hensikten med de nye bussrutene er enklere, raskere og hyppigere avganger mellom bykjernene for å lette de store trafikkstrømmene, sier Gaulen.

Enklere hverdag

Jonas Larsen (44) jobber som arkitekt i Fredrikstad, men bor i Sarpsborg. Etter å ha bodd flere år i Singapore og Seoul er han vant til å bruke kollektivtransport. Etter endringene i busstilbudet som kom tidligere i år, bruker han buss i større grad også hjemme i Østfold.

– Det tar meg ikke noe lenger tid å ta bussen enn å kjøre bil til jobb, sier han.

Nye tilbud omfatter hovedbusslinjer og lokalbusslinjer. Hovedbusslinjene skal betjene områder med store reisestrømmer. De fleste av disse linjene kjøres som pendler hvor alle avganger har samme trasé og betjener bysentra i Sarpsborg og Fredrikstad. Det er lagt opp til flere avganger i rushtiden. Det er 11 slike linjer i Nedre Glomma, og ca. 70–80 % av innbyggerne vil ha en holdeplass til en hovedbusslinje innenfor en avstand på 500 meter.

I områder med færre reiser er det lokalbusslinjer og bestillingstilbud (se flexostfold.no). Disse linjene vil variere, avhengig av etterspørselen, og vil ofte ha mindre rettlinjede traseer og færre avganger enn hovedbusslinjene.

Rushtidslinjene går til Kalnes og Grålum i Sarpsborg. Det er også en egen, gratis "shuttlebuss" mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie som er tilpasset togtidene.

I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser og bestillingstilbudet Flex. Disse inngår ikke i linjekartet, men region- og ekspressbussene er søkbare i reiseplanleggeren, og du finner rutetabellene på nettet.

I reiseplanleggeren på nett og som app kan du søke etter avganger fra din adresse, der du befinner deg, på kart eller fra en bestemt holdeplass.

Et bedre kollektivtilbud gjør også at logistikken går bedre på hjemmebane. Både Larsen og kona har nemlig to barn hver fra tidligere forhold, og tidligere har det ført til mye kjøring på ettermiddagene. Etter at de flyttet til Sarpsborg sentrum, ble det enklere.

– Barna mine er ganske store, så nå kan de ta bussen selv mellom meg i Sarpsborg og moren deres i Fredrikstad, sier Jonas Larsen, som er strålende fornøyd med det nye tilbudet.

– Vi trenger aldri å vente på bussen lenger, for den kommer så ofte. De endrede busstidene er et viktig grep som har effektivisert hverdagen vår veldig, sier han.

Små grep for miljøet

Hyppigere bussavganger betyr ikke at Østfold kollektivtrafikk har mer penger. Budsjettet er det samme, men midlene er omdisponert for å gjøre kollektivtilbudet bedre der flest mennesker bor og reiser.

– Endringene er basert på grundige analyser, og nå er vi i gang med kartleggingen av resten av Østfold, forteller Kjetil Gaulen, som ser frem til å kunne utvide tilbudet i resten av fylket.

Larsen håper at flere enn ham vil få opp øynene for hvor lett det har blitt å reise kollektivt for dem som bor sentralt. Det er ikke så mye som skal til for at det totale trafikkbildet letner litt.

– Har du ikke mulighet til å ta buss, kan du planlegge samkjøring for å minske belastningen på veiene og miljøet, sier han.

Viktig at bussene går ofte nok

Cathrine Back (40) bor med samboer, barn og hund i Fredrikstad sentrum. Hun jobber som personlig trener og driver egen bedrift. Med grupper og enkelttimer både ute og i sal, blir det mye farting i hverdagen.

– Ingen arbeidsdager er like, og jeg kan ha oppdrag flere steder i løpet av en dag. Derfor er det viktig for min del at bussene går ofte nok, slik at jeg kommer meg raskt rundt, sier hun.

Hektiske dager med full jobb og barn som skal fraktes hit og dit, gjør tidsklemma reell. Nettopp derfor gjelder det å trå til for fellesskapet de gangene man har mulighet.

– Hvis flere tar i bruk det nye busstilbudet vil det bidra til å løse i alle fall noen av problemene vi har med forurensing og bilkøer, mener Back.


Bypakke Nedre Glomma

hjemjobbhjem.no