Enklere og raskere å ta bussen på jobb

Hele Østfold får nytt rutenett. Fra slutten av juni legges systemet om i Nedre Glomma, og du kan ta bussen oftere, og komme både enklere og raskere på jobb enn i dag.

I løpet av 2018 og 2019 skal hele Østfold få et nytt og forbedret bussrutenett. Fra slutten av juni legges systemet om i Nedre Glomma-regionen, og du kan ta bussen oftere, og komme både enklere og raskere på jobb enn i dag. Det er i hvert fall målet med omleggingen av kollektivsystemet.

- Vi gjør dette for å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma og etter hvert hele Østfold. Det er målsettingen om 0-vekst i forbindelse med Bypakka for Nedre Glomma som er bakteppet for hele omleggingen. Rutenett og avgangstider skal være bedre tilpasset både skole og arbeidsliv når bomstasjonene etter hvert tas i bruk i Sarpsborg og Fredrikstad, noe som vil skje i løpet av høsten 2018. Vi regner med at flere vil bruke buss på jobb når det blir dyrere å kjøre bil, og nå er det mulig å gjøre det uten alt for store tilpasninger, sier markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold Kollektivtrafikk.

Han viser til at det nye rutetilbudet er et resultat av et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder. Det har også vært en omfattende medvirkningsprosess med reisevaneundersøkelser, innspill og høring underveis.

Løpende evalueringer

Et bedre busstilbud er neppe tilstrekkelig for å øke folks bruk av buss på jobb, men det er viktig at tilbudet er tilrettelagt når det blir dyrere å kjøre egen bil.

Operatøren Nettbuss som har kontrakten om busstransport i Nedre Glomma må investere i flere nye busser for å imøtekomme de nye kravene fra Østfold fylkeskommune. Som rutekartet på disse sidene viser, blir det tette avganger i de mest folketette områdene.

- Vi er spente på hvordan det nye tilbudet blir mottatt. Det vil bli løpende evalueringer, og det kan derfor komme justeringer og tilpasninger i løpet av kort tid, sier Kjetil Gaulen.

Slutt på skolebussene

Når det nye tilbudet trer i kraft blir det samtidig slutt på det vi kjenner som skolebusser til videregående skoler. I stedet er avgangene og nettet lagt opp slik at skoleelever skal kunne ta vanlige rutebusser til og fra skolen.

Tilbudet i Nedre Glomma er nå delt i hovedbusslinjer og lokalbusslinjer som du vil finne igjen på kart og i tabeller. Bakgrunnen for at noen steder får hovedbusslinjer, mens andre får lokalbusslinjer er trafikkgrunnlag og nærhet til sentrum, blant annet.

En hovedbusslinje kjennetegnes av hyppig frekvens, at alle busser går innom sentrum og kjøres i mest mulig rett linje. De 11 hovedbusslinjene i Nedre Glomma utgjør hovednettet i regionen.

En lokalbusslinje er en fast rute lagt opp etter trafikkgrunnlag og behov, både når det gjelder trasé, driftsdøgn og frekvens.

I tillegg kommer regionbusslinjer, ekspressbusslinjer, bestillingstilbud og skolebusstilbud til grunnskolene som ikke fremgår av linjekartet. Oversikt over alle tilbud får du på www.ostfold-kollektiv.no eller ved å bruke appen ØstfoldReise.

Se hvor bussen er!

Nå kan du finne lokalbussen din i et kart sammen med ruteinformasjon i sanntid. Med andre ord, du kan se hvor bussen du skal ta er til enhver tid. Visningen gjelder foreløpig for lokalbussene i Sarpsborg, Moss og Fredrikstad, samt sistnevntes byferger. Kartet finner du på www.ostfold-kollektiv.no/sanntid.