– Nå blir vi en komplett leverandør

SKEDSMOKORSET: – Vi ser klare synergier i samarbeidet med Skoveng, sier markedssjef Geir Sund i Transportsentralen Lillestrøm som nylig kjøpte naboeiendommene der Skoveng er lokalisert.

– Vi ser klare synergieffekter i vårt samarbeid med Skoveng Kranservice. Det sier markedssjef Geir Sund i Transportsentralen på Lillestrøm. Nylig kjøpte de naboeiendommene der Skoveng er lokalisert.

De to gode naboene har kjent hverandre og samarbeidet i mange år allerede, men nå skal dette intensiveres og settes i system, slik at fordelene for selskapenes kunder blir enda større.

– I fremtiden vil vi utnytte hverandres tjenester på en helt ny måte. Vi må lære mer om mobilkraner, mens de må lære om våre biler og tjenester. På den måten kan vi løse flere utfordringer og behov kundene måtte ha, sier Sund.

Overtok OTS

– Fra før kan TSL tilby alt fra anleggsbiler, asfalttransport og containerbiler, til distribusjonstjenester og langtransport. Nå som mobilkraner også en del av familien, kan vi tilby nye løsninger til bygg- og anleggsbransjen. TSL har alltid vært innovativ og blir nå en mer komplett leverandør.

Transportsentralen vokste med nærmere 40 prosent da de overtok OTS ved forrige årsskifte. På kort tid fikk TSL 44 nye biler til rådighet 33 bileiere å forholde seg til. Det betyr at 300 biler nå er i drift for TSL.

Kreative i hverdagen

– Vi grep denne muligheten da den dukket opp, og det viste seg å være en god løsning. Det viktig å ha mot i denne bransjen og tørre å vokse. Vi har hele tiden som mål å levere det markedet forventer og være kreative i hverdagen. TSL er gode på å jobbe strategisk for å nå målene, sier Geir Sund.

Administrasjonsmessig har transportsentralen økt staben med to personer og har dessuten ansatt en kvalitetssjef, som blant annet skal forberede organisasjonen på sertifiseringsprosesser.

– Vi bygger dessuten enda bedre it-systemer for å kunne håndtere veksten, uten at det går ut over våre kunder på noen måte. Innlemmingen av OTS har gått utrolig smidig og har gitt oss et løft, med både større aktivitet og utvidede åpningstider.

Elbiler kommer

TSL har også et innovativt søkelys på utslipp og må som følge av strengere miljøkrav i de store byene se på nye løsninger. Derfor vil de snart kunne tilby en helelektrisk varebil og en hybrid kranbil, som vil kunne stå på byggeplass drevet av strøm uten utslipp overhodet. De aller fleste dieseldrevne bilene våre har dessuten Euro6-motorer som, ifølge en tysk undersøkelse, er nærmere en luftrenser enn en forurenser.

– Så langt er dette de tilnærmet beste motorene og TSL tilstreber hele tiden de beste løsningene.


Transportsentralen Lillestrøm SA

Prost Stabels vei 10
Skedsmokorset

64 83 56 00

www.tsl.noKlikk en emneknagg for å lese mer: