Nytt og moderne anlegg på Lindeberg

FROGNER: Transportsentralen Lillestrøm har etablert et topp moderne logistikksenter. Herfra pakkes og distribueres kjøle-, fryse- og tørrvarer til hele landet.

På Lindeberg har Transportsentralen Lillestrøm etablert et topp moderne logistikksenter gjennom datterselskapet TSL Logistikk AS. Herfra pakker og distribuerer de tørr-, kjøle- og frysevarer i nær sagt hele landets lengde.

TSL Logistikk er nå godkjent for håndtering av alle typer næringsmidler og mottok nylig Mattilsynets godkjenningsbevis på dette. Kunder som Engrospartner, Idun, Pals og McDonalds er blant kundene som benytter denne muligheten til effektiv distribusjon fra leverandør direkte til sluttkunde. TSL Logistikk tar hånd om hele transportbehovet.

– Vi laster om 975 paller i uka og har kapasitet til noe mer. Etterspørselen er økende etter denne type tjenester, forteller salgssjef Geir Sund.

Treffsikre og effektive

I motsetning til mange konkurrenter som benytter bane til langtransport, får TSL Logistikk en mer fleksibel håndtering. Ved hjelp av 15 langtransportbiler og et par-tre mindre biler som henter varer til kjøle- og fryselageret på Frogner, blir TSL treffsikre, forhindrer feillagring og gir kundene en fantastisk kvalitet med kort leveringstid.

Presis og rask levering

– Våre biler har tre temperatursoner og kan ta både kjøl og frys på samme lass. I tillegg har bilene løftelem, som gjør at 80–85 prosent kan leveres direkte til sluttbruker på det minste tettsted, sier avdelingsleder Johnny Uvaas. Samtlige biler har også GPS med innebygd flåtestyring slik at de til enhver tid kan se hvor bilen befinner seg på landeveien. For sentrale områder rundt Oslofjorden tilbyr de også distribusjon med mindre varebiler som også er utstyrt for å transportere kjøle og frysevarer.

1.000 kvadratmeter

Den nye terminalen på Lindeberg i Sørum kommune har kort avstand til E6 og er bygget med et areal og layout spesialtilpasset høy turnover og effektiv drift. Med 650 kvadratmeter kjøleareal, 200 kvadratmeter fryseareal og 150 med kontor, blir driften effektiv ved hjelp av syv losse- og lasteramper med værtetting, samt tilgang fra bakkenivå.


TSL Logistikk AS

Lindebergvegen 7
2016 Frogner

64 83 56 00