- Perfekt logistikkløsning for bedrifter

MOSS: FL-Handel importerer og selger vinduer i PVC over store deler av landet. Nå leier de kombinerte lokaler av Ringstad Transport inklusive kontorer, lager og logistikktjenester.

Frank Lindberg i FL-Handel AS mener løsningen med leie av kontorer, lagerplass og kjøp av logistikktjenester er en perfekt kombinasjon.

FL-Handel importerer og selger vinduer i pvc over store deler av landet. Nå leier de kombinerte lokaler av Ringstad Transport i Moss, der de får både kontorer, lager og logistikktjenester på samme sted. – En perfekt løsning, sier daglig leder Frank Lindberg i FL-Handel AS.

Vindusleverandøren kjøper både lager- og transporttjenester hos Ringstad Transport, men bare når det er behov for det. Ofte kjører selskapet ut med egen bil og håndterer lagerfunksjonen selv. Ringstad Transport velger å være fleksible og bidrar med de tjenestene det enkelte leietaker har behov for. Tilpasning og fleksibilitet er nøkkelord for hele virksomhet.

- Vi ser at flere fatter interesse for en løsning der de får alt på ett sted. Derfor har vi valgt å leie ut hele andre etasje i næringsbygget. Ikke bare får man moderne og sentralt plasserte lokaler, men det blir et positivt fellesskap som man kan trekke synergier ut av, sier Bjørn Tore Simensen i Ringstad Transport AS.

Stor pågang

Logistikkbedriften opplever fortsatt betydelig oppdragsøkning og søker jevnlig etter nye bileiere som ønsker å kjøre for selskapet.

- Vi har et godt renommé i bransjen som en seriøs og ryddig aktør, og det gir seg utslag når vi søker etter biler og sjåfører. Pågangen er stor, og mange kommer fra større virksomheter, men ønsker en annen hverdag, forteller Simensen.

Kundeundersøkelse

Han legger til at lagerkapasiteten hos Ringstad Transport er en utfordring i dag og at bedriften nå har fått tillatelse til å etablere et enkelt kaldtlager på området utenfor bygget. Bygget blir satt opp i løpet av september.

- Vi trenger mer plass under tak. Vi har vært her siden 2009, men det gikk fort å fylle opp ledig kapasitet. Vi utvikler oss i takt med kundens krav og behov og trenger mer plass.
Ringstad Transport tar alle kunder på alvor og ønsker å imøtekomme alles behov. Derfor er de nå i gang med en kundeundersøkelse som vil gi dem svar på hvordan kundene oppfatter tjenestene.

- Svarene vi får vil danne grunnlag for videre utvikling av bedriften, sier Bjørn Tore Simensen.