Veidrift AS er ofte i veien for deg

MYSEN: Både riks- og fylkesveier er i stort behov av vedlikehold i hele Østfold og Follo. Ofte er det Veidrift AS som står i veien for deg når du kommer kjørende. Men de gjør det for at du skal få en bedre og sikrere vei.

Prosjektleder Thomas Borgen og driftsleder Pål Kopperud har mange års erfaring fra å stå i veien for folk. Men de gjør det for at trafikantene skal få en bedre og sikrere hverdag. Her er Veidrift i gang med et utbedringsprosjekt på fylkesvei 695 i Mysen.

Både riks- og fylkesveier er i stort behov av vedlikehold i hele Østfold og Follo. Ofte er det Veidrift AS som står i veien for deg når du kommer kjørende. Men de gjør det for at du skal få en bedre og sikrere vei.

Ofte er det en risikofylt hverdag for de som jobber i eller for Veidrift AS. Mange bilister mangler helt respekt for både jobben som skal gjøres og menneskene som gjør den.

- Veidrift har alltid fokus på veisikkerhet både for bilistene og våre egne ansatte. Likevel er det mange som ser på det som en provokasjon når vi må sperre veien eller redusere fremkommeligheten for en periode. Vi som har vært i faget noen år har heldigvis opparbeidet en slags sjette sans, og det kan være helt nødvendig når noen finner det for godt å sneie så tett som mulig inntil både folk og maskiner, sier driftsleder Pål Kopperud.

Startet med skiltvedlikehold

Veidrift AS er spesialister på veivedlikehold året rundt og har nærmere 30 års erfaring som leverandør i faget. Det hele startet i 1991, men den gang gjorde Statens vegvesen de fleste jobber og vedlikeholdsoppgaver i egen regi. Veidrift hadde derfor skiltvedlikehold og arbeidsvarsling som eneste tjeneste helt frem til 2012. Da fikk de sine to første kontrakter på veivedlikehold i full bredde med Statens vegvesen. Avtalene omfattet Vestfold og Halden-regionen og omfattet alt fra snøbrøyting, salting, strøing og skiltvask til mindre prosjekter på riks- og fylkesveier.

Omfattende aktivitet

- Selskapet investerte i en del maskiner og ansettelser. Men vi baserer oss hovedsakelig på lokale aktører som vi inngår kontrakter med. Det betyr at vi ikke utgjør noen fare for lokale arbeidsplasser når vi kommer inn, snarere tvert imot. Vi har så omfattende aktivitet at det ofte fører til utvidelse og fornyelse av mindre entreprenørvirksomheter, sier prosjektleder Thomas Borgen i Veidrift AS i Mysen.

Lokale entreprenører

Veidrift AS har i dag vedlikeholdsansvaret også for veiene i det som heter Østfold Nord, i tillegg til Halden. Uansett hvor de opererer har de samme ideologi og filosofi. De benytter lokale entreprenører til å gjøre jobben.

- For det første kjenner de lokale leverandørene både veinett og området på en helt spesiell og ofte avgjørende måte. Når vi inngår kontrakter med lokale bedrifter, for eksempel innenfor snøbrøyting, holder leverandøren egen bil, mens Veidrift utstyrer bilen med spesialredskap i tråd med tjenesten som skal leveres. Selv har Veidrift 14 ansatte i Østfold, hvorav 10 er operative ute på veien. Felles for alle som jobber her er vår bakgrunn fra veivedlikehold ute i felten. Det gir oss en helt spesiell kompetanse til å utføre jobben i tråd med kravene fra Statens vegvesen.

Sysselsetter 40 personer

I tillegg til egne ansatte sysselsetter Veidrift AS cirka 40 personer på årsbasis. I tillegg har de fire innleide lastebiler og like mange innleide gravere i aksjon. På det meste kan det være opptil 150 personer i sving samtidig.

Store driftsoppgaver

En stor del av Veidrifts oppgaver er knyttet til vinter og snø, enten det handler om brøyting, salting, skiltvask eller bortkjøring av snø. Kravene til veivedlikehold har blitt strengere i dag enn for bare få år siden. Kontraktene med Statens vegvesen forplikter leverandøren til å ha 24 timers vakt, som ofte er ute på friksjonsmålinger, med andre ord; sjekker om det er nødvendig å salte eller om det kan vente noen timer.

- Våre ansatte følger med på alt fra værmelding til andre forhold som kan innvirke på fremkommeligheten. Så snart det er nødvendig med enten salting eller brøyting blir én og én varslet, etter som behovet flytter seg. Alle våre underleverandører skal kun reagere på utkallelser og ikke rykke ut etter egne vurderinger, sier Thomas Borgen.

Fint til 17. mai

Selv om vinteren krever mye, er det også flere andre store oppgaver som blir utført i løpet av ett år med vedlikehold. Det handler om feiing av bilveier, gang- og sykkelveier og vask av tunneler. Det dreier seg om mye utstyr som skal ut på veiene slik at det blir rent til den store dagen da folk skal ut i bunad på 17. mai.

I løpet av sommeren skal det også klippes gress på grøntarealer, og det skal utføres kantklipp langs veiene. Veidrift utfører også større og mindre entreprenøroppdrag, alt fra utgraving av tomter til veibygging.

Skilting og sperringer

Veidrift AS har vokst betydelig innenfor skilting og sperringer. Veidrift utfører blant annet arbeidsvarsling for Oslo Maraton, 17. mai-feiringen i Oslo sentrum og andre store arrangementer.

- Alt fra slike omfattende oppgaver til mindre innsnevringer med bare én mann i aktivitet er oppgaver Veidrift påtar seg. Vi er fleksible og kompetente på de fleste oppgaver innenfor veivedlikehold.

Veidrift AS
Håndverksveien 8, 1405 Langhus
Tlf 64 88 96 00
www.roadworks.no